Home  Bodycom  Boeken  Video's  Communicatie  Lichaamstaal  Management  Emotie  Baby's  Leren  Cultuurverschil  Situatie  Persoonlijk  Clusters  Liefde  FAQ  Advies  Links  Contact  

 


bol.com PartnerDe taal die iedereen spreekt

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

English

Test je kennis van lichaamstaal

Beantwoord de volgende vragen...

1. Als iemand dezelfde houding aanneemt als zijn gesprekspartner...

vindt de ander dat na-apen meestal erg irritant
duidt dit vaak op overeenstemming
weet hij zichzelf geen goede houding te geven
komt dat wat stijfjes over


2. Als je collega tijdens een vergadering zijn armen kruist ...

heeft hij het koud
is hij het niet eens met wat wordt gezegd
luistert hij aandachtig
antwoord a, b, of c zijn allemaal mogelijk


3. Als een jongen en een meisje hand in hand lopen...

is haar hand meestal de voorste
is zijn hand meestal de voorste
verschilt het telkens wie zijn hand voor heeft
is er geen voorste of achterste hand


4. Iemand die zijwaarts blikt als hij nadenkt...

herinnert zich een bepaald gevoel.
heeft een bepaald beeld in gedachten
herinnert zich een geur of smaak van vroeger
overdenkt wat hij gehoord heeft


5. De eerste glimlach van een baby...

is reflexmatig gedrag
geeft blijk van blijdschap
ontstaat door nabootsen van ouderen
duidt op herkenning


6. De meeste gesprekken vinden plaats in...

de intieme zone
de persoonlijke zone
de sociale zone
de publieke zone


7. Bij een gelijkwaardige handdruk:

heb je je hand boven die van de ander
heb je je hand onder die van de ander
is je hand in vertikale positie
groet je met twee handen


8. Optrekken van de wenkbrauwen kan duiden op:

herkenning of verbazing
verdriet
boosheid
afkeer


9. Tijdens een gesprek vertelt lichaamstaal vooral iets over

de intelligentie van de sprekers
de inhoud van de boodschap
de onderlinge relatie van de gesprekspartners
de gezondheid van de aanwezigen


10.Tijdens een persoonlijk gesprek (face-to-face)

is lichaamstaal belangrijker dan gesproken taal
is gesproken taal belangrijker dan lichaamstaal
kun je spreken zonder lichaamstaal te gebruiken
vullen lichaamstaal en gesproken taal elkaar aan


tekst/ontwerp: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Homepage lichaamstaalInleiding algemeen

Terug naar Index
Boeken op onderwerp:
quizen en spelletjes
weetjes
lichaamstaal
relativeren
flirten
collega's
geluk
succes
liefde
complimenten


Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk