Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

De macht van de notulist

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Beperkingen stimuleren uw vindingrijkheid
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Beperkingen stimuleren uw vindingrijkheid

Beperkingen kunnen enorme belemmeringen vormen. Toch kunnen de tekortkomingen, die u tegenkomt in uw werk, u ook juist uitzonderlijk goede mogelijkheden bieden. Beperkingen kunnen eyeopeners zijn. Ze kunnen u inspireren. Ze kunnen een nieuw licht doen schijnen op uw visie en uw werk. Beperk uzelf eens met opzet! Door uw nieuw ontwikkelde bewustzijn zult u gewone dingen verschillend leren bekijken en beoordelen.

U kunt leren de beperkingen die u tegenkomt in uw werk te benutten. De regels die u hieronder kunt lezen, vormen hiertoe een bijzonder experiment. Terwijl ik dit schrijf, leg ik mijzelf een zekere beperking op. Er ontbreekt hierdoor een essentieel element in dit stuk. Ik onthul op dit moment echter nog niet welk element het precies betreft. Probeert u het eens te ontdekken terwijl u leest! De beperking die ik mijzelf hier opleg, heeft een groot effect op mijn schrijfstijl en tegelijkertijd ontwikkel ik hierdoor mijn vindingrijkheid in positieve zin. Door het te lezen bent u deelnemer in het genoemde experiment. Ook u zult hierdoor een stuk vindingrijker worden en tegelijkertijd kennis ontwikkelen over onbewuste be´nvloeding.

Proefkonijn
Zonder het te merken bent u dus mijn proefkonijn geworden. Zo zou u dit tenminste kunnen voelen. En dit vindt u misschien een bedreigend idee. Toch kunt u hierdoor ook veel over uzelf leren. U kunt het onderliggende principe vervolgens ook nuttig gebruiken, zij het misschien in een iets gewijzigde vorm. Het zou mij overigens niet vreemd overkomen indien de opzet en de bedoeling bij dit bijzondere experiment niet meteen tot u doordringen. Misschien merkt u zelfs in het geheel niets vreemds in deze tekst. U mist niets bijzonders. De meeste mensen zijn er immers een ster in geworden om ontbrekende stukjes in te vullen om steeds een kloppend geheel te blijven zien. Zo behouden we de controle over ons leven. Zo kunnen we de dingen die om ons heen gebeuren eenvoudig blijven begrijpen. Indien u een willekeurige tekst leest, houdt u zich gewoonlijk het meest bezig met de inhoud. Tegelijkertijd zult u zich minder richten op bijvoorbeeld de precieze woordkeuze en de opbouw. Deze focus houdt het voor u overzichtelijk; hierdoor kunt u zich beter concentreren op de essentie.

De wereld om u heen biedt u steeds vele gegevens tegelijkertijd om te verwerken. Gewoonlijk gebeurt die gegevensverwerking in uw hoofd voor een groot deel onbewust. Om dezelfde reden doen we heel veel dingen uit routine. Elk moment wordt u door velerlei dingen om u heen be´nvloed. U lijkt steeds bewuste besluiten te nemen; toch onderneemt u ook veel zonder er erg in te hebben. Ongemerkt ziet en hoort u dingen die u toch indirect be´nvloeden in uw keuzes. Zo kiest u in feite zonder zelf echt te kiezen. Geregeld worden mensen zo be´nvloed door hun omgeving zonder zich bewust te zijn. Hun keuzes worden hen door de buitenwereld opgelegd. Ze focussen zich slechts op een onderdeel en tegelijkertijd missen ze essentiŰle elementen uit het geheel. Zonder weten voeren ze subtiele orders uit die bijvoorbeeld invloedrijke mensen om hen heen hebben gegeven. In mijn boek spreek ik hier over doelgerichte en onbewuste be´nvloeding. Dit kunt u overigens zelf ook leren beheersen. U moet hiervoor eerst ontdekken hoe u op een nieuwe wijze kunt leren kijken en zien. Vervolgens kunt u dit principe zelf in uw voordeel gebruiken.

Bewustwording
Mogelijk leest u dit stuk tot nu toe probleemloos, terwijl het mij - door mijn beperking - juist veel moeite heeft gekost het goed te schrijven. Het bleek werkelijk wel even puzzelen voor mij om op genoemde wijze een begrijpelijk stuk tekst te produceren. Ik ben zodoende erg benieuwd of u de beperking, die ik tussen de regels door heb gebruikt, ontdekt. De bevinding die u hierbij doet is uiteindelijk zeer verhelderend en opent vele mogelijkheden voor uw werkwijze in de toekomst. Door verschillende beperkingen die zich in uw leven en op het werk voordoen, moet u steeds opnieuw denken over de dingen die gewoonlijk zo vertrouwd zijn. Dit heeft effect op uw visie op het moment. Het zorgt voor een zekere bewustwording. Uw werkwijze die gewoonlijk gevormd werd door sleur en routine verdwijnt. En er verschijnt hierdoor iets nieuws, iets inspirerends. U wordt er uiteindelijk enorm vindingrijk door. Welke ontdekkingen doet u hier? Ik lees uw bevindingen hierover met veel plezier.

Dit experiment verscheen overigens een poosje geleden voor het eerst in weblog-vorm op deze site. Misschien hebt u het dus eens eerder gelezen. Zo weet u inmiddels hoe de bezoekers ermee omgingen. Met deze voorkennis in bezit bent u geen proefkonijn meer. U deelt nu het grote geheim met ons. Indien u zich bevindt in die positie, wil ik u verzoeken uw kennis nog even voor u te houden. Zo kunnen de onwetenden dit geheim nog even proberen te ontdekken door intensief te speuren door de tekst.

Ik help u weer even op weg... Zo vermeldt, betreft het hier een beperking. Het woord beperkingen duidt op remmingen, gebreken of tekorten. Dit geeft een eerste idee over de betekenis. Het is incompleet en/of er is iets weg. Toch zijn het juist deze beperkingen die uw ogen kunnen openen voor diverse mogelijkheden. U heeft ongetwijfeld wel eens gehoord hoe het geheel zich verhoudt tot de som der delen. En het is nog sterker... Het geheel is soms nog veel meer indien ÚÚn der delen eruit ontbreekt. Tekorten geven soms de nodige ruimte.

Roeien met de riemen die u hebt
Soms moet u roeien met de riemen die u hebt. U zult in uw werk dergelijke momenten wel kennen. Dit geeft echter niet enkel beperkingen; het levert u ook iets moois op. U leert op een nieuwe wijze te denken over problemen en oplossingen. Indien u kon roeien met gewone riemen, ging u niet verder op zoek. Indien iets vertrouwds ontbreekt, zult u verder moeten kijken. Door uw keuzes te beperken, vergroot u soms uw mogelijkheden. Beperkingen zijn soms zelfs nodig in het leven en in het werk. Zo begrenst u uzelf in het werk voortdurend in mogelijkheden en tijd. Deze beperkingen leveren ook iets op. Ze zorgen bijvoorbeeld voor een gestructureerde werkwijze. Restricties beperken uw keuzemogelijkheid en helpen u ook overtuigende beslissingen te nemen. Ze helpen u het overzicht op het geheel te houden. Indien de dingen die u bezighouden zijn gelimiteerd, wint u enorm veel tijd. Een beperkte keuze of een gedwongen beslissing die u moet nemen, helpen u in zekere zin uw vindingrijkheid te vergroten.

Leren werken met een pijnlijke vinger
Hebt u zichzelf wel eens flink in uw vinger gesneden? Door de pijn in uw vinger werd u zich plotseling meer bewust hoe frequent u die vinger eigenlijk gebruikt in uw gewone werk. Terwijl u misschien rechts bent, werd u gedwongen om opeens veel meer met links te doen. Dit kostte u wellicht in het begin enige moeite. U merkte de belemmering bij veel kleine dingen die u deed. Iets gewoons doen bleek soms erg hinderlijk te zijn. Typen bleek vrijwel niet meer mogelijk zonder dit behoorlijk te voelen. U leerde uzelf vervolgens de gewone dingen grotendeels met links te doen. Het duurde even voor het lukte en plotseling ging het een stuk beter. U begon eens serieus over uw gewoontes te filosoferen. Steeds weer deed u immers dingen op dezelfde wijze, zonder er erg in te hebben. Op een zekere wijze hielp uw beperking u uw vindingrijkheid te ontwikkelen. Uw tekorten werden nieuwe mogelijkheden.

Beperkingen gebruiken in uw werk
Het inzicht bij het bovengenoemde snij-incident geeft u wellicht ideeŰn die u ook in uw werk kunt gebruiken. Zonder problemen hoeft u geen oplossingen te zoeken. Door uzelf bewust beperkingen op te leggen, ontdekt u soms unieke mogelijkheden. U wordt hier enorm inventief door. Indien u de keuzes in uw denken beperkt, lukt het u soms ook om dingen opeens verschillend te zien. U kunt versteld zijn hoe veel een beperking uiteindelijk oplevert. Door uw ogen te sluiten, hoort u soms beter, om het zo uit te drukken. Hoe kunt u de kennis die verborgen zit in dit stuk nu werkelijk nuttig gebruiken in uw werk? U kunt bijvoorbeeld bij het denken over een probleem, de meest logische oplossing eens buiten beschouwing houden. Door de beste optie bewust te elimineren, krijgt u een beter zicht op het overgebleven geheel. Soms blijkt een eerder gepresenteerd idee nog niet zo slecht. Het vereist slechts een vernieuwde blik op de oude conditie. Soms lukken de dingen niet op de wijze die u te voren in uw hoofd hebt. Door uzelf te beperken krijgt u soms leuke inzichten. Dit opent soms ook nieuwe mogelijkheden om problemen te beschouwen. Het brengt u misschien ook nieuwe opties om ideeŰn op een bijzondere wijze te implementeren.

Probeer dit experiment zelf eens
Dit is niet enkel een leerrijk stukje tekst. Het is ook een bijzonder experiment schreef ik u eerder. Het is een experiment voor mij en u bent er meteen ook in betrokken. Voor mij is het geheel nieuw om op deze wijze iets te schrijven zonder het genoemde ontbrekende element. Voor u is het wellicht een leuk spel om dit element te ontdekken. U moet nog eventjes gissen. Het is trouwens zeer verhelderend om dit zelf ook eens te doen. Het is een bijzondere belevenis en u leert nog iets ook. Leuk ook om eens uit te proberen met vrienden en bekenden. Kunnen zij uw geheim ontdekken? Probeert u het eens uit en doe eens ditzelfde experiment. Schrijft u eens een epistel over een willekeurig onderwerp. Doe dit gerust in de ruimte hieronder. Gebruik hierbij eens dezelfde beperking die ik hier ook gebruik. Het lijkt opeens wel of u met krukken moet leren lopen. Dingen die zo gewoon zijn, moet u opnieuw leren. Hierdoor wordt u wel enorm vindingrijk. En dit kunt u ook op verschillende momenten in uw werk gebruiken.

Welke beperking hebt u ontdekt?
Kunt u mij intussen vertellen welk essentieel element er nu eigenlijk in deze tekst ontbreekt? Welke beperking ondervond ik bij het schrijven, denkt u? Wellicht hebt u een beetje vreemde schrijfwijze bemerkt die ik heb gebruikt. De tekst komt hierdoor op u mogelijk iets exotisch over. Toch kunt u er misschien nog uw (nog steeds zere?) vinger niet opleggen. Ik help u weer een beetje verder... Gewoonlijk komt het ontbrekende element in vrijwel elke zin voor. Probeert u het eens te ontdekken. Ik nodig u met plezier uit om uw zienswijze en ideeŰn over dit stuk op deze plek te publiceren. Ik ben erg benieuwd of u iets vreemds hebt bemerkt en het ook kunt benoemen. Wees vrij om uitgebreid te schrijven over hetgeen u denkt.

U hoeft trouwens zelf - hoewel ik dit eerder wel voorstelde - niet per se rekening te houden met de beperking in schrijfstijl die ik hier heb gebruikt. Tenzij u het een keer leuk vindt om dit ook eens te doen. Indien u in het geheel nog geen idee hebt welke essentieel element weg is in dit stuk of indien u de essentie uit de inhoud niet begrijpt, is het prettig om dit ook te vernemen. Schrijf hieronder bijvoorbeeld gewoon: 'Ik heb dit stuk gelezen; toch begrijp ik de bedoeling nog niet geheel.'. Elke bezoeker leest de tekst immers op zijn eigen wijze. En zo krijg ik toch een beetje een idee over uw beeldvorming hierbij. Ook indien u deze gehele tekst onzinnig toeschijnt, is het prettig om dit te horen. Indien uiteindelijk geen mens hieronder iets zinnigs mededeelt, onthul ik u binnenkort zelf hoe het zit met de beperking die u in dit gehele stuk kunt terugvinden.

Dit artikel verscheen eerder op managersonline.nl. Daar werd ook gereageerd. De beperking in dit artikel is het niet gebruiken van de letter A
.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Hoe ˙ de economie op gang kunt helpen De macht van de notulist

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
creativiteit
beperking
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen
geluk
succes

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk