Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Beperkingen stimuleren uw inventiviteit

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Hoe ú de economie op gang kunt helpen
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Hoe ú de economie op gang kunt helpen

Eind vorig jaar schreef ik over de emoties bij de kredietcrisis. In crisissituaties reageren mensen altijd zeer basaal. We laten ons dan vooral leiden door negatieve en beperkende emoties. Veiligheid staat voorop! In deze crisis zijn we vooral het vertrouwen en de durf kwijtgeraakt. De interventies van bedrijven zijn meer gericht op behoud dan op groei en ontwikkeling. Veel mensen denken erover na hoe deze situatie te keren is. Daarvoor zouden banken elkaar weer geld moeten durven lenen. Bedrijven zouden juist moeten investeren in plaats van bezuinigen en consumenten zouden het geld weer moeten laten rollen.

Dit is boerenlogica. Toch durven nog weinig partijen daar initiatief in te nemen. Daarvoor is het risico te groot omdat men ook afhankelijk is van anderen. En zo is het klokje weer rond. Wat moet er ondernomen worden zodat mensen het vertrouwen weer herwinnen? Hoe kunt u er persoonlijk voor zorgen dat u in ieder geval zelf zo min mogelijk last heeft van de crisis? En op welke manier kunt u er zelfs voordeel uit halen?

Traag op gang
Deze situatie kent u ongetwijfeld. U staat in een file die veroorzaakt is door een verkeerslicht dat steeds maar enkele auto’s doorlaat. In de verte ziet u het sein steeds op groen en weer op rood springen. En telkens als het licht op groen springt, duurt het tergend lang voordat de hele rij in beweging komt. U kunt ook zien waar dat door komt. Als de voorste auto optrekt, begint de bestuurder van de tweede pas te schakelen. En als dát voertuig gaat rijden, komt de derde chauffeur pas in actie. En zo duurt het een poos voordat u eindelijk enkele meters kunt opschuiven. Vooral als u bijna op het kruispunt bent, is dat ergerlijk. Het trage optrekken van uw voorgangers zorgt ervoor dat het stoplicht vlak voor uw neus weer op rood springt. De oplossing lijkt simpel. Als iedereen tegelijkertijd langzaam begint te rijden als het groen wordt, vertrekt de stoet als één lange trein. En daardoor kunnen er meer auto’s door.

Maar waarom lukt dat dan niet? Automobilisten hebben er blijkbaar geen vertrouwen in dat hun voorgangers vlot kunnen optrekken. Om door te kunnen rijden, zijn ze immers van hen afhankelijk (ze kunnen er niet doorheen) en daarom stellen ze zich afwachtend op. Ze anticiperen niet op de bewegingen van het geheel maar wachten net zo lang tot hun voorganger in actie komt. Ze handelen vanuit het principe: eerst zien dan geloven! Pas als de weg vrij is trekken ze op. En omdat iedereen dat zo doet, vertraagt de voortgang.

Eerst zien dan geloven
Met de kredietcrisis is dit principe vergelijkbaar. Bedrijven en particulieren willen eerst zien dat het bij anderen goed gaat voordat zij zelf durven te investeren, te ontwikkelen en uit te geven. Het spreekwoord zegt niet voor niets dat vertrouwen te voet komt en te paard vertrekt. We willen het eerst zien voordat we het kunnen geloven! En tot die tijd wachten we af. We wachten op de acties en de resultaten van anderen. En dit maakt ons afhankelijk.

Als u het heft in eigen handen neemt, kunt u daar iets in veranderen. In eerste instantie voor uzelf en uw bedrijf. Het is daarbij belangrijk om u niet afwachtend en afhankelijk op te blijven stellen. U moet weer initiatief durven nemen. U moet het lef hebben om keuzes te maken die enig risico inhouden. Tegelijkertijd dient u uw omgeving wel in de gaten te houden en steeds te anticiperen op de situaties die zich voordoen.

Aanpassen of anticiperen?
Als u met de auto in de file staat, kunt u er weinig aan doen dat de stroom zo traag op gang komt. U bent genoodzaakt u aan te passen aan de rest. U kunt zich wel voornemen om sneller op te trekken, maar als u de enige bent die dat doet zal dat de doorstroming weinig bevorderen. Dit geldt ook als u roekeloze investeringen doet vanuit blind vertrouwen. Bij meer en minder van hetzelfde blijft u afhankelijk van anderen. Als u meent dat u geen kant meer op kunt, wordt het tijd om uw eigen pad te bewandelen. Ontdek oplossingen van een andere orde. Zoek naar alternatieven. Kijk uit naar mogelijkheden.

In het geval van de file zou u op een motorfiets kunnen stappen. Plotseling heeft u dan geen last meer van het kuddegedrag van uw medeweggebruikers. Integendeel. U kunt er zelfs handig gebruik van maken. De seconden die auto’s nodig hebben om op gang te komen, bieden u de ruimte om soepel tussen het verkeer door te laveren. U hoeft uw snelheid niet meer af te stemmen op die van de anderen. U kunt vrijelijk accelereren en dan weer gas terug nemen, zo het u uitkomt.

Toch rijdt u nog steeds niet alleen in het verkeer. Te grote snelheid en of abrupte bewegingen vergroten het risico. U hoeft zich niet aan te passen aan het gedrag van anderen, maar u dient dat wel nauwlettend in de gaten te houden. U dient voortdurend te anticiperen op de verkeerssituatie. Soms kunnen de manoeuvres van anderen in uw voordeel zijn. Op andere momenten houden ze een extra risico in die u moet incalculeren.

Zelfstandig en gedurfd management
U begrijpt waarschijnlijk dat dit hele verhaal in feite helemaal niet gaat over uw gedrag in het verkeer. Het gaat hier niet om stagnerende auto’s maar om de stagnerende economie. Door individueel rijgedrag kunt u een file niet oplossen. Het is ook niet aan u om de economie weer op gang te brengen. Het gaat hier om uw eigen mogelijkheden, vertrouwen en durf. Het gaat om uw eigen economische positie. Het gaat erom hoe u naar buiten treedt. Loopt u met de massa mee of bewandelt u uw eigen pad? Durft u vertrouwen te laten blijken terwijl anderen twijfel laten horen? Kunt u eruit springen en nuttig gebruik maken van de mogelijkheden die juist door de kredietcrisis geboden worden?

Massaovertuigingen en massagedrag houden de kredietcrisis in stand. Iedereen denkt hetzelfde en doet hetzelfde om hetzelfde te bereiken. Wantrouwen leidt tot afwachtend gedrag. Er worden geen risico’s genomen totdat de weg weer vrij is. Maar hoe komt die weg vrij als iedereen stilstaat en op het laatste moment pas schakelt. Het is aan u om uit deze routine te stappen en uw eigen keuzes weer te maken. Open uw ogen voor wat er kan en handel daarnaar. Anticipeer op de manoeuvres van anderen en haal daar uw eigen voordeel uit.

Niet volgens verwachting
Wat de massa op een bepaald moment doet, is niet altijd de beste keuze. Volgzaamheid aan de massaverwachting veroorzaakt vaak schommelingen in de economie. Overschotten en tekorten van producten wisselen elkaar bijvoorbeeld cyclisch af vanwege massale reacties op prijsveranderingen. Dit fenomeen staat bekend als de varkenscyclus.

Als u wilt overleven in tijden van economische crisis, kan het zinvol zijn om juist te handelen tegen de gangbare verwachtingen en tegen het economisch tij in. Anticyclisch gedrag onderscheidt u van de massa en opent poorten tot mogelijkheden die anders onbenut blijven. Als u in tijden van crisis - waarin iedereen klaagt dat het zo slecht gaat - juist uitroept dat u vertouwen heeft in de toekomst, valt u positief op. Overigens heeft elke crisis ook andere kanten - zo zijn er ook in deze crisis facetten waar u uw voordeel mee kunt doen.

Welke voordelen biedt deze crisis u?
Het is in de mode om te klagen over de kredietcrisis, maar niet iedereen heeft er in even grote mate last van. Er zijn zelfs ontwikkelingen waar te nemen die u positief zou kunnen noemen en/of waar u uw voordeel mee kunt doen. Zo hoorde ik afgelopen week dat er vanwege de kredietcrisis minder geadverteerd wordt in verschillende bladen. Zielig voor de exploitanten van die bladen natuurlijk. De andere kant is dat als u besluit wel te adverteren, uw advertentie meer in het oog zal springen. En dat voor een misschien gunstigere prijs!

En als veel bedrijven personeel ontslaan, valt uw personeelsadvertentie op. U krijgt meer reacties waardoor u selectief kunt rekruteren. En met het beste personeel in huis kunt u de beste kwaliteit leveren.

Vanwege de kredietcrisis blijken ook de files te verminderen. Dat betekent dat u sneller ter plekke kunt zijn bij uw afspraken. U kunt daardoor meer producten afleveren in kortere tijd en meer overeenkomsten afsluiten.

Slechte tijden, goede tijden
Ontwikkel een positief vertrouwen en verander uw strategie van reactief naar pro-actief. Daarbij reageert u niet alleen op de stappen die anderen nemen. U kijkt ook vooruit tot voorbij de economische crisis. In tijden dat het slecht gaat is het belangrijk om vooruit te zien. U moet niet alleen bezuinigen maar ook vernieuwen. Als het economisch tij keert, start u vervolgens vanuit een gunstige positie. Natuurlijk neemt u daarmee op dit moment meer risico. Daarom is het belangrijk tegelijkertijd de gangbare trends te blijven volgen en daarop te anticiperen.

De economie op gang
U heeft geleerd hoe u uzelf staande kunt houden in een periode van economische crisis. U heeft ontdekt hoe u daar zelfs voordelen uit kunt putten. Ten slotte... Is er ook nog hoop dat de economie als geheel zich vlot zal trekken in korte tijd? Zo lang mensen en bedrijven blijven wachten op elkaars acties zal de economische ontwikkeling traag blijven verlopen.

Ter vergelijking nog maar eens terug naar de auto’s voor het stoplicht. Elk voertuig is afhankelijk van de bewegingen van zijn voorgangers. Dit is de reactieve benadering. Maar als iedereen eens naast elkaar zou kunnen starten in plaats van achter elkaar? Dan kan ieder individu vooruitzien en zelf zijn eigen tempo bepalen. Toch kunnen ze nog steeds rekening houden met de snelheid van de anderen om onnodig risico te vermijden. Dit is de proactieve en strategische benadering. Dit is ook toepasbaar in de economie. Behoud uw autonomie. Bewandel uw eigen pad en maak uw eigen keuzes. Durf uw naasten te vertrouwen en durf risico’s te nemen. Wijk in uw besluitvorming eens af van de massa. Maar houd tegelijkertijd de ontwikkelingen in de gaten zodat u daar effectief op kunt anticiperen. Als bedrijven en particulieren uitgaan van deze principes, komt de economie geleidelijk weer op gang.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Wat doet u op secretaressedag? Beperkingen stimuleren uw inventiviteit

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
economie
geld
emotie
mensenkennis
politiek
financiën
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beďnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beďnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk