Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Zo geeft u uitleg zonder interruptie

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Adviezen voor een geslaagde nieuwjaarsreceptie
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Adviezen voor een geslaagde nieuwjaarsreceptie

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Na een spetterende jaarwisseling in huiselijke sfeer met champagne en vuurwerk bent u weer aan de slag met uw dagelijkse werk. U pakt de draad van het vorige jaar weer gemakkelijk op, maar de eerste week van 2010 gaat misschien toch ook gepaard met andere gevoelens. Traditiegetrouw kijkt u terug op het afgelopen jaar: dat was niet best! De kredietcrisis ligt nog vers in uw geheugen. Officieel is de recessie ten einde, maar tegelijkertijd beseft u dat het nog lang niet bij het oude is. Er valt nog veel te doen en er zullen zeker nog tegenslagen volgen. Toch bent u met frisse moed en goede voornemens het nieuwe jaar binnengetreden. Laat de beste wensen tijdens nieuwjaarsrecepties maar komen...

De eerste week van het nieuwe jaar
De eerste week van januari is een bijzondere week. Waarschijnlijk ontvangt u dan uitnodigingen voor nieuwjaarsrecepties van diverse brancheorganisaties, beroepsverenigingen, commissies en besturen waarvan u deel uitmaakt. En ook in uw eigen organisatie wordt traditioneel het glas geheven op een succesvol nieuw jaar. Er zijn medewerkers die er tegenop zien om naar dergelijke gelegenheden te gaan. De redenen daarvoor zijn divers. Veel mensen kunnen lastig overweg met de mix van formeel-zakelijk en informeel-feestelijk. Sommigen vinden het gewoon zonde van hun tijd, zeker als de receptie plaatsvindt op hun vrije dag of als ze er ver voor moeten reizen. Anderen houden niet van nieuwjaarstoespraken of vinden het vervelend om gekust te worden door hun naaste collega’s met wie ze het contact liever zakelijk houden. Ook als manager kunt u tegenzin hebben, maar de morele verplichting voelen om bij de nieuwjaarsreceptie aanwezig te zijn. In dat geval raad ik u aan uw weerstanden opzij te schuiven. De nieuwjaarsreceptie kan u namelijk goede mogelijkheden bieden om uw zakelijke imago en de werksfeer voor de rest van het jaar te verbeteren.

Wat doet u tijdens de nieuwjaarsreceptie
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de eigen organisatie stappen veel mensen af op de collega’s waar ze het meest mee samenwerken. En blijven de rest van de tijd bij hetzelfde groepje staan. Dit voelt vertrouwd en veilig. Maar op deze manier ontmoet u alleen uw directe collega’s die u toch al goed kent. Een nieuwjaarsreceptie biedt u juist een goede kans om andere collega’s (beter) te leren kennen. Soms kunt u er mensen ontmoeten met wie u de rest van het jaar alleen telefonisch contact hebt. Denkt u bijvoorbeeld aan collega’s van andere vestigingen en thuiswerkers die normaliter slechts sporadisch op de werkvloer verschijnen. De directe aanblik met deze collega’s kan ervoor zorgen dat het overleg dat u op andere momenten met hen hebt soepeler zal verlopen omdat zij en uzelf er zich nu een gezicht bij kunnen vormen.

Gemakkelijk contacten aangaan
Juist een nieuwjaarsreceptie is een geschikt moment om het contact met relatief onbekende mensen aan te gaan. U kunt er de collega’s die u nog niet zo goed kent namelijk gemakkelijk benaderen. U kunt gewoon op iemand afstappen zonder u af te vragen waar u het over wilt hebben of welke openingszin u moet aanwenden om de ander te mogen aanspreken. Het is een gelegenheid waar het gewoon is om anderen aan te klampen omdat de gelukswensen voor het nieuwe jaar centraal staan. Als u met iemand wilt spreken, kunt u dus simpelweg naar hem toelopen en hem of haar een goed jaar toewensen. En daarmee is de opening voor het gesprek meteen gemaakt. Op dezelfde manier kunt u zich ook gemakkelijk aansluiten bij een groepje of een gesprek tussen twee mensen onderbreken.

Het grote voordeel van het informele karakter van een nieuwjaarsreceptie is dat het inbreken in een gesprek meestal probleemloos wordt geaccepteerd, als u tenminste rekening houdt met de (ongeschreven) codes voor het aangaan van een contact. Uw glimlach is het beste wapen om in te breken in een groep: glimlach naar de persoon die aan het woord is, doe vervolgens een stap naar voren en kijk de groep rond. Als de conversatie stopt, hoeft u slechts uw hand uit te steken naar de mensen in het groepje en hen een Gelukkig Nieuwjaar te wensen. Gewoonlijk hoeft u niet meer te doen dan dit. Vermoedelijk zal niemand u vragend blijven aankijken om te horen wat u verder te melden hebt. U kunt de spreker uitnodigen zijn verhaal te vervolgen door uzelf te excuseren voor uw inbreuk: '...maar ik onderbrak u...!'. Het is goed om nu eerst te luisteren waarover gesproken wordt alvorens u op het gesprek aansluit.

Waar kunt u het over hebben?
Menige zakelijke overeenkomst vindt zijn oorsprong bij de nieuwjaarsborrel en menige zakenpartner zal de indruk die u tijdens die bijeenkomst maakt onthouden. De feestelijke ambiance geeft gelegenheid voor een ontspannen en enigszins informeel contact. Dit is ook een belangrijk uitgangspunt bij de gesprekken die u voert tijdens deze receptie. Het is goed om het tijdens zo’n bijeenkomst luchtig te houden. Probeer niet te belanden in zware discussies over problemen die zich het afgelopen jaar hebben afgespeeld. Houd uw kritieken tijdens deze gelegenheid achterwege. Zeker in combinatie met het nuttigen van alcohol (wat u beter maar beperkt kunt doen) kunnen verwijten en klachten verkeerd uitpakken. Daarmee zult u de bestaande relatie met uw gesprekspartner zeker niet verbeteren.

Het zakelijke raken
Veel mensen vinden het lastig om met collega’s te praten met wie ze gewoonlijk niet zoveel contact hebben. Want waar moet je het op zo’n moment met hen over hebben? Moet je het over de zakelijke beslommeringen hebben waar je het gewoonlijk al met elkaar over hebt? Liever niet! Dit verleidt teveel tot inhoudelijke discussies. Of moet je het opeens hebben over privézaken zoals hobby’s, kinderen of sport van de ander? Dat kan, maar die belangstelling komt misschien wat onecht over, zeker als u de ander niet zo goed kent. Dan blijven nog over: grappen of roddel over collega’s en smalltalk zonder enige inhoud, zoals het weer of de actualiteit. Met roddel zult u zich bij een collega die u niet zo goed kent zeker niet populair maken. Smalltalk is op zich goed, maar is meer geschikt als opening of vluchtig onderhoud.

Met de gespreksonderwerpen tijdens nieuwjaarsrecepties kunt u het beste het zakelijke raken. Wat ik daarmee bedoel is het tonen van belangstelling voor zakelijke aspecten in het werk van de ander waar u zelf niet direct mee te maken hebt. U bent bijvoorbeeld manager bij de gemeente en hebt regelmatig telefonisch contact met een politiefunctionaris over het beleid rondom hangjongeren in een bepaalde wijk. Spreek dan tijdens de nieuwjaarsreceptie niet met hem over dit specifieke onderwerp, maar vraag hem bijvoorbeeld of er op dit moment nog andere projecten zijn waarmee hij zich bezig houdt. Zo biedt u hem de gelegenheid om inhoudelijk over zijn werk te praten, zonder dat u daarover een inhoudelijke mening hoeft te geven. Dit kan aanknopingspunten bieden voor verder zakelijk contact. Maar een belangrijk aspect is dat u elkaar beter leert kennen en elkaar als mens gaat zien. Dat kan effect hebben op volgende contacten, wanneer het misschien wel weer over hangjongeren gaat.

Het gesprek beëindigen
Zoals gezegd is de bedoeling van een nieuwjaarsreceptie het met elkaar vooruitzien op een nieuw jaar en elkaar geluk wensen. Houd het dus positief en houd het kort. Zoals de nieuwjaarsreceptie de legitimatie biedt om gemakkelijk contact te leggen, zo eenvoudig is het ook om het gesprek weer te beëindigen. Dank de ander gewoon vriendelijk voor het onderhoud en zeg dat u ook nog anderen een Gelukkig Nieuwjaar wilt wensen. Iedereen begrijpt dit tijdens een nieuwjaarsreceptie. Overigens is het interessant om eens met sommige mensen opnieuw in gesprek te gaan tijdens dezelfde bijeenkomst. Door deze ‘tweede ontmoeting’ laat u als het ware weten dat u het eerste contact prettig hebt gevonden. Dit heeft veel impact en roept een goed gevoel bij de ander op. Dit vergroot de kans op een succesvol vervolgcontact.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Gerelateerde onderwerpen:
Negen tips voor een gelukkig nieuwjaar
Welke nieuwjaarswens spreekt uit uw handdruk?
De nieuwe etiquette voor recepties

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Zo blijft uw werk een uitdaging Zo geeft u uitleg zonder interruptie

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
netwerken
zoenen
collega's
kerst
kerstmis
nieuwjaar
Sinterklaas
Zwarte Piet
lichaamstaal

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beďnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beďnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk