Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Burnout: hoe komt het en hoe herkent u het?

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Welke nieuwjaarswens spreekt uit uw handdruk?
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Welke nieuwjaarswens spreekt uit uw handdruk?

De dageraad van het nieuwe jaar is de periode van nieuwjaarsrecepties en -borrels. U brengt uw relaties de gebruikelijke gelukwensen, meestal gepaard gaand met een handdruk en een glimlach. Het geven van een hand bij een ontmoeting is een ritueel dat zo vanzelfsprekend is dat wij er ons meestal nauwelijks bewust van zijn. Toch zou het goed zijn er wel eens stil bij te staan. Uw handdruk laat namelijk een onvergetelijke indruk achter!

Hoe krachtig is uw handdruk?
Heeft u wel eens meegemaakt dat iemand u een slappe hand gaf? Bijna iedereen heeft wel eens een hand gekregen die aanvoelde als een dode vis en de meeste mensen beoordelen deze handdruk als onprettig. Veel mensen hebben bovendien het idee dat de gever van een slappe hand ook een dito karakter heeft. Het geven van een slappe hand lijkt een eigenschap die eenvoudig valt af te leren. Helaas blijken de meeste mensen zich er maar weinig bewust van dat ze misschien zelf zo'n hand geven. Slechts 2% van de mensen die werden ondervraagd naar de kracht van hun handdruk, heeft het gevoel zelf een slappe hand te geven.

Overcompensatie
Managers zijn zich er meestal wel bewust van dat een slappe hand als onprettig wordt ervaren. Deze manier van handgeven komt onder managers daarom veel minder frequent voor. Wat wel vaak voorkomt bij managers, is juist een naar verhouding erg krachtige handdruk. Managers die te allen tijde willen vermijden dat hun handdruk te slap overkomt, geven soms een handdruk als een bankschroef. Deze handdruk kan wel aardig zijn als vorm van vriendschappelijke krachtmeting, maar wanneer deze handdruk wordt gegeven zonder aanziens des persoons, wordt hij meestal minder gewaardeerd. Vooral mensen met ringen beklagen zich nogal eens als ze een hand hebben gekregen van zo'n krachtpatser. Ook het geven van een krachtige hand dringt niet altijd door tot het bewustzijn van de gever. Slechts 8% van de ondervraagden meent een krachtige hand te geven, terwijl 1% denkt dat hij een zeer krachtige hand geeft. De meeste mensen vinden van zichzelf dat ze een stevige (49%) of normale (39%) hand geven. 2% wisselt de kracht van zijn handdruk af.

Alleen de vingertoppen
Het is goed om niet alleen te kijken naar de kracht waarmee u een hand geeft, maar ook naar de manier waarop u dit doet. Sommige mensen pakken in plaats van de hele hand slechts de vingertoppen van de ander. De ontvanger kan de hand van de ander dan niet beetgrijpen, hetgeen als onprettig wordt ervaren. 70% van de mensen maakt dit wel eens mee. Slechts 1% van de ondervraagden erkent dat hij dit zelf wel eens doet!

Gelijk, boven of onder?
Nog minder bewust is men zich van de positie van de hand. De meeste mensen denken van zichzelf dat ze hun hand in verticale positie houden. Dit is een gelijkwaardige handdruk. Het komt echter vaak voor dat iemand bij het uitreiken van zijn arm, zijn hand een beetje draait waardoor de hand van de ander respectievelijk boven of onder komt te liggen. Door de hand zo te draaien dat deze boven ligt, dus met de palm omlaag, wordt dominantie overgedragen. Door uw hand met de palm van de hand opwaarts aan te reiken, geeft u de leiding aan de ander. Let u er een volgende keer eens op of u uw hand werkelijk zo verticaal houdt als u misschien denkt. Zelfs als u uw hand niet geheel horizontaal houdt, maar deze alleen een beetje kantelt, kunt u onbewust een indruk van machtsongelijkheid geven.

Close of afstandelijk
Behalve machtsverschil kan ook de mate van sympathie en betrokkenheid van uw handdruk afgelezen worden. Sommige managers omvatten de hand van de ander met twee handen. Politici geven soms zo'n hand om een indruk van betrouwbaarheid en eerlijkheid te geven. Deze handdruk is meestal vriendschappelijk en goedwillig bedoeld, maar dit kan ook averechts werken. Zeker wanneer er sprake is van machtsongelijkheid, wordt dit door veel mensen als opdringerig of "plakkerig" ervaren. Het is prima als u deze manier van groeten reserveert voor goede bekenden en collega's waarmee u een persoonlijke band heeft.

Trekken en duwen
Sympathie en betrokkenheid wordt ook overgedragen door de afstand die u tot de ander aanhoudt. Met een stijf gestrekte arm duwt u de ander van u af; een handdruk met gebogen arm komt meer ontspannen en ook vriendelijker over. Trekken en duwen is niet de beste manier om de afstand tot de ander te regelen. De persoonlijke afstand bepaalt u als u het initiatief neemt tot de handdruk. Als u met uw rechterbeen "in de handdruk" stapt, draait u vanzelf uw rechterschouder naar voren, waardoor u uw romp van de ander wegdraait. Als u met uw linkerbeen vooruit stapt staat u veel dichterbij de ander. Als de ander het initiatief neemt doet u er goed aan om de afstand die de ander aanhoudt te respecteren.

Een gelukkig nieuwjaar voor-handen!
Niet iedereen is zich evengoed bewust van de manier waarop hij zelf een hand geeft. Het is ook maar de vraag in welke mate u dit zelf kunt voelen. Misschien is het goed om eens aan vrienden of collega's te vragen hoe uw handdruk over komt! Op deze test kunt u uw eigen handdruk met de ervaring van anderen vergelijken. Let er in ieder geval op dat u bij uw nieuwjaarswensen een sympathieke handdruk geeft en geen vervelend slap handje of een zˇ krachtige druk, dat de ander zijn pijnlijke vingers moet wrijven. Kinderen mogen "zwengelen", volwassenen niet. Houd uw hand in een gelijkwaardige verticale positie. Grijp de gehele hand van de ander beet en niet alleen zijn vingers of pols. Houd de hand van de ander ook niet extra lang vast, dat is eveneens vervelend. Zorg voor een goede onderlinge afstand en houd uw arm niet te stijf! Maar misschien het belangrijkste van alles: kijk de ander aan zolang u hem de hand reikt!

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Gerelateerde onderwerpen:
Negen tips voor een gelukkig nieuwjaar
Adviezen voor een geslaagde nieuwjaarsreceptie
Welke nieuwjaarswens spreekt uit uw handdruk?

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Hoe mededeelzaam bent u eigenlijk? burnout: hoe komt het en hoe herkent u het?

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
nieuwjaar
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk