Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Richtlijnen voor goede communicatie met e-mail

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Zo voert u een goed telefoongesprek
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Zo voert u een goed telefoongesprek

De telefoon is een onmisbaar medium in onze moderne tijd en zeer geschikt voor het aangaan van het eerste contact tussen zakenpartners en het maken van afspraken. De telefoon heeft hierbij verschillende voordelen, zoals snelheid en het gemakkelijk overbruggen van afstand. Als u echter een gesprek van persoonlijke aard wilt voeren, doet u dat beter onder vier ogen en niet via de telefoon. Een telefonisch contact heeft namelijk veel beperkingen voor wat betreft de wederzijdse interpretatie van lichaamstaal. Dit heeft effect op het verloop van het gesprek. Telefoneren doet u vooral met uw stem. Toch blijft lichaamstaal zelfs tijdens een telefoongesprek een nuttig communicatiemedium.

Gespreksregulatie en feedback
Door het ontbreken van lichaamstaal (zoals oogcontact en gebaren) is de gespreksregulatie tijdens een telefoongesprek een stuk lastiger. Zo komt het tijdens een telefoongesprek vaker voor dat beide gesprekspartners door elkaar heen praten dan bij een face-to-face contact. Emoties, spanning en nervositeit zijn door de telefoon ook niet altijd even goed waarneembaar. Om deze reden kiezen sommige mensen er juist voor om emotionele boodschappen, slecht nieuws en leugentjes via de telefoon te communiceren. Dit maakt informatie via de telefoon soms minder betrouwbaar voor de ontvanger. Ook de wederzijdse feedback is bij een telefoongesprek onduidelijker. U kunt minder gemakkelijk waarnemen of uw gesprekspartner uw boodschap goed heeft begrepen en wat hij er van vindt. Als hij tenminste al luistert, want ook dat is bij een telefoongesprek niet eens altijd even duidelijk. Zolang u uw gesprekspartner niet kunt zien, kan hij met heel andere zaken bezig zijn en alleen maar doen alsof hij luistert. Uw informatie zal hem dan niet of slecht bereiken.

Een lastige tante
Misschien herkent u de volgende situatie. Na een vermoeiende werkdag zit u ’s avonds gezellig met uw partner op de bank te kijken naar uw favoriete soap. Plotseling gaat de telefoon. Het blijkt een tante te zijn die even ‘lekker’ wil bijpraten. Uw tante is nogal lang van stof en daar heeft u nu niet zoveel zin in. Vermoeid kijkt u uw partner aan, tuit uw lippen, fronst uw wenkbrauwen en kantelt uw hoofd heen en weer: ‘Tjonge jonge, dat heb ik weer!’. Dan grijnst u naar uw partner en houdt de hoorn demonstratief 20 centimeter van uw oor. De bellende tante heeft geen weet van uw non-verbale onderonsje en doet nietsvermoedend haar verhaal. U zegt af en toe hm, hm in de hoorn terwijl u uw tv-programma tracht te volgen.

Laat u niet afleiden
Uw ongelukkige tante zal misschien nooit ontdekken dat u helemaal niet naar haar heeft geluisterd. En wellicht maakt dat ook niet eens zoveel uit. Toch zijn er verbazingwekkend veel mensen die ook hun zakelijke telefoontjes op een vergelijkbare manier voeren. Terwijl ze een klant of zakencontact aan de telefoon hebben, proberen zij een gesprek tussen collega’s in dezelfde ruimte te volgen. Al bellend versturen ze een SMS-je of ze checken hun e-mail. Dat lukt gemakkelijk want de gesprekspartner aan de andere kant van de lijn kan hen toch niet zien. Veel mensen denken dat ze wel twee dingen tegelijk kunnen. Toch blijkt dit behoorlijk ten koste te gaan van hun concentratie. Evenals u minder goed kunt autorijden terwijl u telefoneert, kunt u minder goed telefoneren als u ondertussen andere dingen doet. Een telefoongesprek vergt zelfs meer aandacht dan een tweegesprek in aanwezigheid van de ander omdat we aan de telefoon de non verbale signalen van onze gesprekspartner missen. Ook kunnen we onze eigen woorden niet ondersteunen door middel van lichaamtaal.

Volledige aandacht
Als u een zakelijk telefoongesprek voert, geef dan uw volledige aandacht aan dat gesprek. Als u van plan bent te bellen, kijk dan vooraf door wat u zou kunnen worden afgeleid. Zorg voor een prikkelarme omgeving. Als er veel lawaai van buiten komt, sluit dan uw deur en/of ramen. Laat anderen weten dat u niet gestoord wilt worden. Laat u ook niet afleiden door uw pc, papieren op uw bureau of andere zaken in uw omgeving. Op deze manier bent u goed voorbereid op het gesprek en staat u open voor hetgeen uw gesprekspartner te vertellen heeft.

Hoedt u voor niet te identificeren geluiden zoals krabben in uw hals, mompelen of zuchten: de telefoon versterkt elk geluid. Als u uw collega iets wil toefluisteren, dek de hoorn dan niet af met uw hand. Dit geeft een vervelend gekraak, waarbij u de klant bovendien overduidelijk laat blijken dat u geheimen voor hem heeft. Gebruik liever de ‘mute’-optie. Beter té discreet dan dat de persoon aan de andere kant van de lijn iets van uw ruggespraak bemerkt. Overigens is het ook belangrijk er voor te zorgen dat uw gesprekspartner zich optimaal kan concentreren op het gesprek. Vraag of het gesprek hem schikt en of hij vrij is om te spreken.

Lichaamstaal tijdens het bellen
Tijdens een telefonisch verkoopgesprek kan uw gesprekspartner uw gebaren, gesticulatie, gelaatsuitdrukking en mimiek niet waarnemen. U kunt geen oogcontact maken en ook niet variëren in afstand of de klant aanraken. Toch dient u uw lichaamstaal zeker niet in de kast te leggen. Een goed gebruik van lichaamstaal tijdens een telefoongesprek zorgt ervoor dat u aandachtiger, standvaster, oprechter en vriendelijker overkomt. Uw gezichtsuitdrukking, lichaamshouding en gebaren hebben namelijk effect op uw stem.

Aandacht voor uw stemgebruik
De non-verbale expressie tijdens uw telefoongesprek wordt voornamelijk bepaald door de klank van uw stem. 38 procent van onze communicatie is gewoonlijk gebaseerd op onze stemtaal, maar bij een telefoongesprek is dat nog veel meer. U compenseert het gebrek aan lichaamstaal aan de telefoon dus door uw stem optimaal te gebruiken. Tijdens een zakelijk telefoongesprek dient u duidelijkere intonatie in uw stem te leggen dan bij een face-to-face contact. Spreek langzaam en rustig: uw uiteenzetting moet helderder zijn en minder snel dan tijdens een gesprek onder vier ogen. Een rustige ademhaling geeft meer impact aan uw woorden. Door uit te ademen voordat u de hoorn opneemt en u even te ontspannen komt uw stem vaster over.

Een vrolijk gezicht
Zorg ook aan de telefoon voor een ontspannen gezichtsuitdrukking en glimlach veel! Uw glimlach is namelijk direct hoorbaar in uw stem. Door positieve chemische reacties die de glimlach in uw hersenen veroorzaakt, komt u vriendelijker over. Op deze manier geeft u uw gesprekspartner de oprechte indruk dat u blij bent hem te horen. Kost het u moeite te glimlachen zonder dat u iemand kunt zien? Pak in dat geval een spiegel en glimlach naar uzelf terwijl u belt.

Een goede lichaamshouding
Uw lichaamshouding heeft een directe invloed op uw stem. Ook uw telefoonstem wordt daardoor beïnvloed. Probeert u het maar eens uit: als u tijdens een telefoongesprek uw rug strekt en uw hoofd opricht, wordt uw stem vanzelf wat luider. Als u heen en weer loopt en drukke gebaren maakt, gaat u steeds sneller spreken. Door op één plaats te blijven komt u juist iets rustiger over. Als u staande telefoneert komt u zelfbewuster over dan zittend. Zittende mensen praten zachter en komen geremder over. Als u niet kunt staan, zorg er dan in ieder geval voor dat u rechtop zit. Als u over uw bureau hangt, zal uw stem ‘vallen’.

Gebaren voor een dynamisch gesprek
Het kan een komisch gezicht zijn wanneer u een collega aan de telefoon ziet die hevig aan het gebaren is naar de persoon aan de andere kant van de lijn. Als de collega aan zijn onzichtbare gesprekspartner vertelt hoe hij ergens heen moet rijden, ondersteunen zijn handen de woorden links en rechts. Hij knikt hevig met zijn hoofd, glimlacht en wijst met zijn vinger naar de kaart die hij op zijn bureau heeft liggen. Gedraagt uw collega zich belachelijk omdat de ander hem toch niet kan zien? Nee, zeker niet! Als u telefoneert, betekent dat niet dat u uw gebaren maar in de kast moet leggen. Gebaren werken ook op afstand en verhelderen uw voorstellingsvermogen, gevoel en denken. Dit beïnvloedt ook de wijze waarop u zich uitdrukt. Wanneer u tijdens het telefoneren uw armen en handen beweegt, wordt ook uw woordgebruik beeldender. Als u gesticuleert terwijl u spreekt, bewerkstelligt u een beter, levendiger contact. Uw gebaren zorgen voor een dynamisch gesprek. Zorg ervoor dat u tijdens uw telefoongesprek voldoende ruimte heeft om gebaren te maken. Neem bij voorkeur een stoel zonder armleuningen als u belt. Hierdoor zult u zich vrijer kunnen bewegen.

Hoe houdt u de telefoon vast?
Volgens de psycholoog David Lewis maakt het verschil met welke hand u de telefoon vasthoudt. Als u de hoorn met uw linkerhand vasthoudt activeert u daarmee uw rechter hersenhelft, die uw gevoel regelt. Hierdoor klinkt uw stem vriendelijker. Dit laatste geldt overigens alleen voor rechtshandigen. Bij linkshandige mensen geldt dit volgens de psycholoog precies andersom.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vijf stijlen voor conflicthantering Richtlijnen voor goede communicatie met e-mail

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk