Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

De betekenis van lachen

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Vergroot uw bekendheid in uw netwerk
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Vergroot uw bekendheid in uw netwerk

Bekend maakt bemind. Ons kent ons. Bij het maken van keuzes gaan mensen graag af op wat ze kennen en wat hen vertrouwd is. Kiezen voor iets onbekends houdt risico’s in. Als u wilt dat mensen met u in zee gaan en uw producten kopen, is het dus essentieel ervoor te zorgen dat zij u en/of uw product kennen en er vertrouwen bij voelen. Een belangrijk doel van reclame is zorgen voor die bekendheid. Door voortdurende herhaling zorgt een marketeer ervoor dat een (product)naam bij de klant gaat voelen als iets bekends en vertrouwds.

Wat een boer niet kent dat eet hij niet. Klakkeloos vertrouwen op iets dat niet bekend is, houdt risico’s in. Mensen gaan daarom liever af op het vertrouwde. Het bijzondere is dat dit niet altijd rationeel overwogen wordt. Als je mensen in de supermarkt vraagt waarom ze hebben gekozen voor een specifiek product, zijn er maar weinig die zeggen dat dit onder invloed van de reclame is. Ze kopen het omdat ze het product kennen. De naam van het product is vertrouwd en dat geeft het gevoel dat het ook beter is dan iets onbekends. Een bekende naam veronderstelt ook dat veel mensen het kopen. De sociale bewijskracht die dat met zich mee brengt, ondersteunt de vermoedens over de kwaliteit van het product: als zoveel mensen het kopen, moet het wel goed zijn.

Persoonlijke marketing
Wat voor producten geldt, geldt ook voor uzelf. Mensen geven meer vertrouwen aan personen die ze beter kennen. Die staan hen letterlijk meer nabij. De keuze om te stemmen op een bepaalde politicus heeft niet alleen te maken met zijn politieke inhoud, maar ook met de bekendheid en geliefdheid van deze persoon. En hoe bekender en geliefder iemand is, des te geloofwaardiger we hem of haar ook vinden. Als over een willekeurige kwestie een mening wordt gevraagd aan een bekende Nederlander zoals Johan Cruijff wordt daar vaak meer waarde aan toegekend als aan de mening van gewoon iemand op straat.

Om uw geloofwaardigheid te vergroten, doet u er dus goed aan om te werken aan uw persoonlijke bekendheid. Ook u kunt gebruik maken van de kracht van herhaling. Zorg er bijvoorbeeld voor dat u vaak in de media verschijnt en dat mensen veel van u kunnen zien, horen en lezen. Een andere manier is ervoor te zorgen dat mensen over u praten. Maar daar moet wel een reden voor zijn. Het is dus belangrijk dat u opvalt en/of dat mensen niet om u heen kunnen. Hiervoor moet u eruit springen, iets unieks bieden en ervoor zorgen dat anderen in zekere mate van u afhankelijk zijn. Uw netwerk kan u daar een handje bij helpen.

Uw netwerk als referentie
Bij het klassieke netwerken staat het principe van ‘ons kent ons’ centraal. Het gaat er niet alleen om dat u veel mensen leert kennen. Het gaat er vooral ook om dat u een beroep kunt doen op de mensen uit hún netwerk. En de mensen die u kent, mogen op hun beurt gebruikmaken van de contacten uit úw netwerk. U gebruikt de contacten uit uw netwerk dus als referentie om zaken te kunnen doen met mensen die u niet kent. Bekend maakt bemind en als u geen persoonlijke ervaring met een bepaalde persoon of bepaald product hebt, gaat u graag af op de adviezen van een bekende die deze ervaring wel heeft. U gaat ervan uit dat de adviezen die u krijgt van iemand die u kent betrouwbaar zijn.

Volgens een bekende van een bekende...
Uw kennis Piet, die kapper is, heeft een vriend Henk die (volgens Piet) goed kan schilderen. U besluit met schilder Henk in zee te gaan. U hebt op dit moment toch niemand anders en als u zomaar een schilder uit de telefoongids zoekt, geeft dat geen garantie over de kwaliteit van diens werk. Piet heeft blijkbaar ervaring met de schilderkunsten van Henk en dus lijkt dit een goed alternatief. Misschien maakt u deze keuze ook uit loyaliteit voor Piet. Door deze schilder te kiezen, laat u blijken dat u vertrouwen hebt in de adviezen van Piet. Deze mond-tot mond-reclame pakt dus niet alleen gunstig uit voor Henk. Piet heeft er ook iets mee te winnen. Als Henk goed werk aflevert, stijgt de geloofwaardigheid van de adviezen van Piet.

Ken uw netwerk
In mijn eerdere artikel: Vergroot de kwaliteit van uw netwerk wees ik er al op dat netwerken meer is dan het verzamelen van een grote hoeveelheid visitekaartjes of contacten. Het blijft belangrijk om de mensen in uw netwerk en hun specialiteiten ook echt te kennen. Als u tegen Piet zegt dat u uw huis wilt laten schilderen, maakt nogal uit op welke manier Piet zijn schilder aanbeveelt. Zegt hij: ‘Oh, ik weet nog wel een schilder’, of zegt hij: ‘Nou, ik ken een schilder die zeer secuur, snel en ook goedkoop werkt’. De tweede aanbeveling heeft meer waarde. Het geeft ook aan dat Piet blijkbaar weet waar hij over spreekt.

Contacten koppelen
Het is goed als u de mensen uit uw netwerk kent, en dat u weet wat hun kwaliteiten zijn. Dan komen anderen graag naar u toe met hun hulpvragen. U bent immers degene die altijd wel iemand weet die het probleem kan oplossen. En daarmee wordt u een centrale persoon, die de verschillende netwerken van mensen weet te koppelen. Dit geeft een extra betekenis aan netwerken.

De belangrijkste redenen om te netwerken zijn gewoonlijk:

- mensen om je heen verzamelen die zakelijk iets voor u kunnen betekenen en
- mensen om u heen verzamelen voor wie u zakelijk iets kunt betekenen.

Maar nu komt daar nog een andere reden bij:
- mensen koppelen die zakelijk iets voor elkaar kunnen betekenen.

Door veel mensen écht te kennen en dat uit te dragen, wordt u een onmisbare tussenschakel. Door het voortdurend over anderen te hebben plaatst u uzelf centraal. U wordt belangrijk voor anderen omdat zij via u kunnen bereiken wat ze willen. Als mensen u steeds nodig hebben als verbindingsstuk, kruiwagen of intermediair is ook uw succes verzekerd.

Online netwerken
Internet heeft aan het netwerken een extra dimensie gegeven. Mensen zijn bereikbaarder dan ooit en tegelijkertijd loert daarbij het gevaar dat de netwerken steeds vager worden. Het is niet moeilijk om veel contacten te koppelen aan uw persoonlijk profiel op online netwerken zoals Facebook, LinkedIn, Hyves en Twitter.

Uw netwerk kan snel vervuild raken door de toevoeging van allerlei mensen die u niet of nauwelijks kent. Dit zou nog niet zo erg zijn als die mensen ú in ieder geval kennen, maar dat is soms ook maar de vraag. Als uw netwerk begint te lijken op een klein telefoonboek, kunt u zich afvragen of u het nog wel een netwerk kunt noemen. U moet mensen persoonlijk aan kunnen blijven spreken. Als u aan een anoniem collectief vraagt wie u kan helpen met..., kunt u er gerust van uitgaan dat er niemand zal reageren. Niemand voelt zich immers aangesproken.

Veel bekende politici hebben online profielen aangemaakt om hun populariteit te vergroten. Ze hebben een grote schare vrienden, volgers of connecties, maar kunnen dit niet meer gebruiken om te netwerken. Overigens is deze manier van populariteit vergroten door veel contacten te verzamelen alleen zinnig voor mensen die al bekend zijn. Bij hen werkt het als kracht van herhaling. Onbekenden vergroten er hun populariteit niet door.

Een overzichtelijk netwerk
Betekent dit alles dat uw online netwerk beperkt moet blijven en alleen nog mag bestaan uit mensen met wie u ook in real life regelmatig contact hebt? Nee, er mogen best mensen tussen zitten die u oppervlakkig kent of zelfs mensen die u maar één keer hebt ontmoet. Zorg er echter wel voor dat uw online-netwerk (voor uzelf) overzichtelijk blijft en dat u tenminste nog snapt waar uw netwerk uit bestaat. Als u uw contacten overzichtelijk groepeert, kunnen anderen ook gebruik maken van uw online-netwerk. Zo helpt u anderen om contacten te vinden via uw profiel. Zo biedt bijvoorbeeld Twitter sinds kort de mogelijkheid om lijsten aan te maken. Hier vindt u mijn lijst van Managersonline-auteurs. Ik nodig u graag uit die lijst te volgen.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
Vergroot de kwaliteit van uw netwerk
Vergroot de variatie in uw netwerk
Het ABC van écht contact maken

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Twaalf goede redenen om te liegen De betekenis van lachen

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
netwerken
succes
vriendschap
relaties
communicatie
complimenten
lichaamstaal

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk