Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

30 jaar e-mail. Zo voorkomt u misverstanden.
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Vergroot de variatie in uw netwerk
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Vergroot de variatie in uw netwerk

Bij het klassieke netwerken staat het principe van ‘ons kent ons’ centraal. We omringen ons met mensen die iets voor ons kunnen betekenen, en wij voor hun. Gewoonlijk zijn dat mensen die u hebt ontmoet omdat u er een gezamenlijke interesse mee deelt. We lijken dus veel op de mensen in ons netwerk. Toch is het belangrijk om ook variatie in uw netwerk aan te brengen. Mensen die andere dingen doen en anders denken dan u gewend bent, geven u toegang tot een totaal andere wereld.

Wat is eigenlijk uw netwerk?
Waar denkt u aan bij het woord netwerken? Het kan zijn dat dit het beeld oproept van vrienden, kennissen, buren en collega’s die elkaar kunnen bijstaan in alledaagse praktische situaties: u past op elkaars kinderen, vervangt elkaar tijdens vakantie en geeft elkaar advies over de laatste film die is uitgekomen. Misschien associeert u netwerkenmet bedrijfsrecepties en congressen waar het uw doel is zoveel mogelijk mensen te spreken en visitekaartjes uit te wisselen. Wie weet kunt u iets voor elkaar betekenen. Maar mogelijk denkt u in deze tijd meteen aan Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter waar u intussen een meganetwerk hebt opgebouwd met ‘vrienden’, ‘connecties’ en ‘volgers’.

Bij dit netwerken gaat het er niet alleen om dat u veel mensen kent. Het gaat er ook om dat u een beroep kunt doen op de mensen uit elkaars netwerk: de vrienden ván vrienden. Bekend maakt bemind. Daarom laat u zich graag helpen of adviseren door een bekende ván de bekende, met nuttige vaardigheden of ontbrekende kennis. Zo iemand voelt ook vertrouwd en nabij. Uit divers onderzoek blijkt overigens dat het goed is uw netwerk uit te breiden met mensen die minder op u lijken, daarover later meer. Daarbij is het wel aan te raden om uw netwerk overzichtelijk te houden.

De kwaliteit van uw netwerk
In eerdere artikelen beschreef ik enkele voorwaarden waaraan een goed netwerk moet voldoen. Allereerst: less is more! In het artikel: Vergroot de kwaliteit van uw netwerk vertelde ik dat ‘ons kent ons’ een belangrijk uitgangspunt blijft. Het is zeker zinvol om een goed netwerk op te bouwen, maar daarbij gaat het meer om de kwaliteit van uw relaties dan om de kwantiteit. Het is verstandig om de banden die u al hebt te verstevigen in plaats van steeds maar nieuwe relaties aan te trekken. Een grote hoeveelheid ‘vrienden’, ‘connecties’ en ‘volgers’ draagt daar niet even goed aan bij. En zullen vrienden van vrienden evenveel voor u over hebben dan de mensen die u écht kent?

Het gaat erom dat uw netwerk uit mensen bestaat waarvan u oprecht kunt zeggen dat u er een bloeiende relatie mee hebt. Dat moeten niet teveel personen zijn om elkaar voldoende aandacht te kunnen geven. De evolutionair psycholoog Robert Dunbar stelde vast dat we slechts met een sociale groep van 150 mensen een betekenisvolle relatie kunnen aangaan. Dit komt overeen met de grootte van de groepen waarin we leefden in onze jager-verzamelaar geschiedenis. Een echt persoonlijke relatie aangaan met meer mensen, dan dat aantal, kan ons brein evolutionair gezien niet aan. Daarbij maakt het niet uit of we de banden onderhouden via de sociale media of via alledaagse ontmoetingen.

De bekendheid binnen uw netwerk
Uw netwerk kan snel vervuild raken door de toevoeging van allerlei mensen die u niet of nauwelijks kent. Het gaat er daarbij ook om of die relaties ú wel goed kennen. In het artikel Vergroot uw bekendheid in uw netwerk beschreef ik hoe u dát kunt verbeteren. Het gaat er in ieder geval niet alleen om dat u veel over uzelf publiceert via de sociale media. Uw relaties zullen uw verhalen met belangstelling lezen, maar dat heeft niet de impact van een persoonlijk contact. Nooit eerder kregen we zoveel inzicht in het persoonlijke lief en leed van oud collega’s, verre familieleden, vage vrienden, oud klasgenoten en vroegere sport-teamgenoten dan nu via de sociale media. Maar dat betekent niet dat ze u morgen meteen zullen bellen voor een persoonlijke ontmoeting, aanbeveling, hulp of advies. Het kan nuttig zijn dit patroon te doorbreken en zélf eens te bellen om een afspraak te maken. Let erop dat uitspraken als: ‘we zouden eens wat vaker moeten afspreken’ niet werken. U moet écht een datum prikken en een plaats afspreken.

De variatie in uw netwerk
Met het bovenstaande ligt er wel een valkuil op de loer. Als we onze aandacht richten op een beperkt aantal mensen, zijn we van nature geneigd om op zoek te gaan naar mensen die op ons lijken. We omringen ons graag met anderen met dezelfde interesses, voorkeuren, hobby’s, sociale achtergrond en politieke ideeën. We voelen ons veilig bij mensen die veel met ons gemeen hebben. Tijdens recepties blijven de meeste mensen praten in groepjes waarin iedereen elkaar al goed kent. Shanon Dunlap en Brian Uzzi van de Northwestern Universiteit schrijven dit toe aan de proximity-, self-similarity enshared activities principes, oftewel we gaan het liefst om met mensen in onze nabijheid, in wie we onszelf herkennen en die hetzelfde doen als wij. En het voelt het meest vertrouwd om onze informatie en hulp te betrekken bij mensen die we dagelijks tegenkomen.

Door ons echter te blijven omringen met dezelfde mensen met dezelfde ideeën ontstaat er wat Dunlap en Uzzi een echokamer noemen: een eindeloze herbevestiging van onze eigen inzichten. De mensen in ons ‘vertrouwde netwerk’ zullen niet zo gauw iets vertellen wat we niet al eerder hebben gehoord. Van de mensen die op ons lijken horen we dus zelden iets nieuws. We kunnen ons ook slecht meten met mensen die op ons lijken. Juist de mensen die enigszins met ons contrasteren, kunnen ons bewust maken van waar we goed in zijn. Zij brengen ons wat Dunlap en Uzzi discrepante informatie noemen. Dit is belangrijk voor creativiteit en oplossend vermogen. Als al uw relaties denken zoals u, wie zal dan uw standpunten betwisten om uw horizon te verruimen?

Ook volgens Bonnie Erickson, hoogleraar sociologie aan de universiteit van Toronto is het belangrijk om variatie in uw netwerk te brengen. Het is volgens haar zinnig om contact te hebben met zowel mannen als vrouwen, met uiteenlopende beroepen, die afkomstig zijn uit verschillende sociale klassen. Mensen met verschillende achtergronden zien de wereld vanuit een ander perspectief. Daardoor benaderen ze problemen op verschillende manieren en worden er gevarieerde oplossingen bedacht. Volgens Erickson vergroot het kennen van veel soorten mensen onze culturele interesse. Het verruimt ons wereldbeeld, verbetert onze kennis en geeft ons een groter gevoel van controle.

Waar je mee omgaat, word je mee besmet
Het is goed te beseffen dat er in het contact met mensen altijd sprake is van wederzijdse beïnvloeding. Wat wij doen en wat we zeggen beïnvloedt de anderen met wie we contact hebben. En wij integreren op onze beurt veel van wat die mensen uitdragen in ons eigen systeem. Hoe meer gevarieerde informatie we ontvangen van mensen die anders zijn dan wijzelf, hoe beter we leren nuanceren. Dat zou op zich al een aanmoediging moeten zijn om onze keuze in relaties te variëren.

Helaas zitten we van nature zo niet in elkaar. Wat vreemd is, ervaren we eerder als bedreigend. Daarom hebben we de neiging ons juist af te sluiten voor wat anders is. We willen de keuze hebben door wie we besmet worden en ons daarin liever niet laten verrassen. Omgaan met wat vertrouwd is lijkt daarom een verstandige keuze. Dat we dit zo ervaren, blijkt uit alles wat we doen. We nemen altijd dezelfde route naar ons werk, lezen dezelfde krant, kijken naar dezelfde televisieprogramma’s en gaan om met dezelfde mensen. Op die manier verandert ons wereldbeeld nooit.

Verruim uw blikveld
We hebben de neiging om niet verder te kijken dan onze neus lang is. We laten ons informeren door de bronnen die ons aanstaan en kiezen onze relaties aan de hand van rigide verwachtingen. We sluiten ons af voor wat ons niet aanstaat. Door deze selectieve waarneming en beperkte keuze van informatiebronnen en relaties behouden we vaste voorkeuren en gekleurde meningen.

Elk mediakanaal bereikt gewoonlijk alleen de personen die openstaan voor de informatie die ze willen uitdragen. Dat zijn niet altijd de mensen die ze feitelijk met de boodschap willen bereiken. Neem als voorbeeld het televisieprogramma ‘Hufterproof’. Dit is een programma dat met hulp van de verborgen camera onderzoekt hoe wij in Nederland reageren op asociaal gedrag. Dit programma wordt waarschijnlijk vooral bekeken door iedereen die herkent dat de wereld vol zit met hufters en die zich daaraan ergert.

Deze kijkers hebben sympathie voor de mensen die voor de verborgen camera laten zien dat ze opkomen voor het onrecht dat anderen wordt aangedaan. Helpt dit programma dan ook goed ter bestrijding van huftergedrag? Waarschijnlijk niet! De personen die zich hufterig gedragen herkennen zichzelf helemaal niet in de voorbeelden óf ze vinden dit programma ergerlijk en zappen snel weg naar een andere zender. We pikken eruit wat ons aanstaat, de rest negeren we.

Laat u besmetten!
Een gevarieerd netwerk kan er voor zorgen dat we anders naar de wereld kijken en ontdekken dat er vaak meer dan één waarheid is. Misschien zijn er waarheden waar we ons ongemerkt voor afsluiten. Mensen die anders zijn dan wij, kunnen ons leren dat de wereld meer te bieden heeft dan wat we gewend zijn te zien vanuit onze eigen routines. Door ons open te stellen en ons te durven verplaatsen in anderen kunnen zij onze oogkleppen wegnemen. Zo ontdekken we dat het leerzaam is om soms andere keuzes te maken of om eens te kijken naar hetzelfde, vanuit een ander perspectief. Misschien leidt dit er zelfs toe dat u andere dingen zult gaan doen dan eerder. Misschien verdiept u zich eens in een andere krant of laat u zich informeren door andere televisieprogramma’s. Misschien luistert u met andere oren naar een afwijkende politieke opinie. Dat betekent niet dat u per se moet afstappen van wat u vindt. Wel verrijkt het uw kennis op elk gebied en verdiept het uw meningsvorming. Laat u dus eens besmetten door wat mensen die anders zijn, te bieden hebben.

Een overzichtelijk en gevarieerd netwerk
Wat betekent dit alles voor úw netwerk? Betekent dat dat u uw contacten via de sociale media flink moet uitdunnen tot een maximum van 150? Betekent dat dat u afscheid moet nemen van de mensen die op u lijken om u af te schermen van eenzijdige informatie? Nee. Uw sociale media netwerk is prima om op het internet contact te houden met vele mensen tegelijkertijd. Tegelijkertijd is het goed te beseffen dat dit geen afspiegeling hoeft te zijn van uw daadwerkelijke netwerk. Kies bewust de mensen waar u een intensiever contact mee wilt behouden. Zorg dat u deze mensen ook echt ontmoet. Daarbij is het goed rekening te houden met variatie. Kies uw relaties op verschillende plekken. Niet alleen op het werk maar ook in uw buurt, via de sportvereniging en onder de ouders van de school van uw kinderen. Er zullen altijd gedachten zijn die u met elkaar deelt en die u verbinden, maar er zullen ook ideeën of meningen zijn waarin u verschilt. Leer daarvan!

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
Vergroot de kwaliteit van uw netwerk
Vergroot de bekendheid in uw netwerk
Het ABC van écht contact maken

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vorige pagina 30 jaar e-mail. Zo voorkomt u misverstanden.

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk