Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Klopt uw zelfbeeld?

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Het ABC van écht contact maken.
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Het ABC van écht contact maken

Manager zijn is geen eenmansjob! De voornaamste kracht van uw communicatie vindt plaats door contact en uitwisseling. Hoe u anderen benadert, bepaalt de effectiviteit van uw management. Met oppervlakkige contacten bereikt u weinig. Het is daarom essentieel dat uw ontmoetingen diepgang hebben. Als u wilt dat uw benaderingen effect hebben, dient u ervoor te zorgen dat u ieder ander persoonlijk raakt op het moment dat u met hem in contact treedt. Dit geldt zowel voor de mensen die u dagelijks ziet: uw eigen medewerkers en uw collega's uit het managementteam, als voor externe zakenpartners en (potentiële) klanten.

Paardenfluisteren
In februari 2005 gaf ik drie workshops op het congres 'Minds in Motion' dat plaatsvond op Landgoed De Horst in Driebergen. Zelf volgde ik hier een workshop paardenfluisteren, waarin de kunst van het ontmoeten duidelijk werd gepresenteerd. Paarden zijn zeer gevoelig voor lichaamstaal. De benadering van deze dieren leert ons veel over onszelf en hoe we in contact treden met anderen. De medemensen die wij dagelijks treffen verbergen soms hun oprechte gevoelens, maar de reacties van paarden geven een directe en tegelijkertijd soms confronterende afspiegeling van de wijze waarop wij ons presenteren.

Voelen, contact maken, communiceren
De term paardenfluisteraar heeft vooral bekendheid gekregen door het gelijknamige boek van Nicholas Evans. De paardenfluisteraar heeft de wijze van communiceren van paarden onderzocht en vervolgens een manier gezocht, deze zelf te gebruiken om invloed uit te oefenen op de reacties van paarden. Met de klank van zijn stem kalmeert hij wilde paarden. Door zijn subtiele aanraking brengt hij rusteloze zielen tot kalmte. Deze strategie kunt u voor een groot deel ook toepassen op de mensen waarmee u in contact treedt.

Een ABC-tje
De deelnemers aan de workshop konden zelf ervaren hoe het is om contact te maken met de paarden en hen op geleide van de stem in beweging te brengen: van stilstand naar stap, draf en weer terug naar stap. Aan de hand van een ABC werd ons uitgelegd wat belangrijk is bij de ontmoeting van zowel paarden als mensen.

A: aura en aanspreken

Afstand en nabijheid
De antropoloog Edward Hall deed onderzoek naar afstand en nabijheid tussen mensen. Hij deelde de afstanden waarin wij elkaar benaderen in in verschillende zones. Ieder mens heeft een intieme zone van zo'n 45 centimeter waarbinnen alleen intimi worden toegelaten. Tijdens een gemiddeld gesprek voelen we ons beter op ons gemak als we meer ruimte hebben. Gewoonlijk treedt uw gesprekspartner in uw persoonlijke zone die een wijdte heeft tussen de 45 en 120 centimeter. Een paard heeft een persoonlijke aura van zo'n 15 meter. Hij zal zich daarom zeer snel bewust zijn van uw aanwezigheid en een te abrupte benadering als beangstigend ervaren. U kunt uw bedoelingen duidelijk maken door een subtiele benadering en bewust gebruik te maken van afstand en nabijheid.

Aandacht voor de persoon
Harry Selier, één van de trainers tijdens de workshop, maakte ons zeer bewust van het effect en belang van aandacht tijdens de ontmoeting. Na een korte maar intensieve kennismaking noemde hij alle namen van de twaalf deelnemers stuk voor stuk op. Mensen vinden het prettig om hun eigen naam te horen. Zij voelen zich op deze manier erkend en weten dat u volledige aandacht voor hen heeft. Zoals u ook heeft kunnen lezen in het artikel: Zo kunt u beter namen onthouden is het zeker mogelijk om u de namen van een grote groep mensen te herinneren. Als u tenminste gelooft dat u dit kunt en zich werkelijk open stelt voor de ander die u heeft ontmoet. Bij het aanspreken van de paarden dienden wij ons ook naar hen toe te keren en de namen van de dieren luid en duidelijk uit te spreken.

'Wie is op dit moment de belangrijkste persoon in je leven?', vroeg trainer Harry aan de deelnemers. Als antwoord werden familieleden genoemd; enkelen noemden zichzelf. De bedoeling van de vraag was echter ons duidelijk te maken dat degene met wie je op een bepaald moment in contact treedt, op dat moment de belangrijkste persoon in je leven is. Deze persoon verdient je volledige aandacht. Aandacht is het belangrijkste ingrediënt om waardering te geven en te krijgen.

B: boeien of binden?
Tijdens de workshop werkten wij met twee paarden. Vanuit onze observaties dienden wij vast te stellen welk van de paarden de boeier was, en welke de binder. De boeier was het paard dat de leiding nam en ook steeds voorop liep. Vooral op dit paard dienden wij ons te richten en ons leiderschap te tonen. Voor ieder paard telt de vraag: 'Ben jij mijn leider?' Als u toont dat u dit werkelijk bent, heeft u zijn aandacht en vertrouwen. Toont u zich onderdanig, dan vindt het paard u niet interessant en kunt u beter op hem letten. In feite geeft u het paard dan de leiding en loopt u achter de feiten aan.

Uw team bestaat ook uit boeiers en binders. Boeiers trekken de volledige aandacht naar zichzelf en gaan soms een onderlinge strijd aan om het leiderschap. Zij verzamelen veel mensen rond zich heen, maar gaan geen intense contacten aan. Binders zitten niet te wachten op drukte of leiderschap. Zij maken vrienden voor lange duur waar zij zich aan hechten. Voor een persoonlijke benadering en effectief leiderschap dient u te weten wie de boeiers en binders in uw team zijn.

C: contact en communicatie
Contact in de ontmoeting betekent 'raken' en contact behouden. Om contact te maken raakten wij de paarden soms letterlijk, zachtjes met het puntje van een lange menzweep. In mijn artikel: U raakt uw medewerkers door ze aan te raken, kunt u lezen dat u het 'raken' van uw medewerkers en relaties soms ook letterlijk mag nemen. Aanraking leidt - als het op de juiste manier gedaan wordt - tot meer waardering. Het contact maken en behouden vond bij de paarden ook plaats middels andere lichaamstaal: lichaamshouding, variatie in afstand, blik en stemgebruik.

Voorts is voortdurende observatie belangrijk. In communicatie is altijd wisselwerking. Van paarden en mensen krijgt u terug - feedback - wat u communiceert. Als een paard zijn oren in zijn nek legt, heeft hij het blijkbaar niet naar zijn zin. Zijn grote ogen kunnen duiden op angst. Aan de oren van uw medewerkers is waarschijnlijk niet zoveel te zien, maar ook zij laten middels subtiele lichaamstekens blijken hoe zij in de communicatie staan. Tijdens een gesprek loopt uw collega misschien rood aan, ademt sneller, knippert nerveus met zijn ogen of schuift zenuwachtig met zijn voeten. Dit zijn tekens die u binnen een bepaalde context informatie kunnen geven over uw interactie.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
Vergroot de kwaliteit van uw netwerk
Vergroot de bekendheid in uw netwerk
Vergroot de variatie in uw netwerk

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Wie heeft het voor het zeggen? Klopt uw zelfbeeld?

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
contact
eerste indruk
communicatie
management
emotie
mensenkennis
flirten
lichaamstaal

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk