Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Persoonlijke lichaamstaal

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk U raakt uw medewerkers door ze aan te raken
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


U raakt uw medewerkers door ze aan te raken

Mensen kunnen niet leven zonder te worden aangeraakt. Dit werd al in de dertiende eeuw aangetoond middels experimenten, waarbij baby's werden onthouden van aanraking. Een kind maakt een goede ontwikkeling door als het veel wordt aangeraakt en ook volwassenen hebben behoefte aan aanraking. Aanraking is een snelle en duidelijke maar ook de meest indringende vorm van lichaamstaal. De aanraking van een hand, een arm om iemands schouder, kan sneller en duidelijker een boodschap overbrengen dan tientallen woorden.

Aanraking op het werk
Aanraking is belangrijk. Toch raken we elkaar steeds minder aan naarmate we volwassen worden. En op de werkvloer wordt al helemaal nauwelijks aangeraakt. Op aanraking rust een taboe; het wordt snel in relatie gebracht met machtsmisbruik en seksualiteit en daar willen de meeste managers niet mee in verband gebracht worden. Komt u wel eens met medewerkers 'in aanraking'?

‘Neutrale’ aanraking mag wel!
Elaine Yarbrough, management consultant, en Stanley Jones, hoogleraar aan de universiteit van Colorado, stellen in tegenstelling tot de algemene veronderstelling dat lichamelijk contact op het werk taboe is, dat het gebruik van aanraking juist de effectiviteit kan verhogen. Na meer dan drieduizend individuele aanrakingen te hebben geanalyseerd, kwamen zij tot de conclusie dat neutrale aanrakingen op de schouder of arm heel aanvaardbaar zijn, evenals aanrakingen die niet langer duurden dan tien seconden. Aanraking op het werk wordt dus meer geaccepteerd dan vaak wordt verondersteld.

Sympathieker door aanraking
Uit verschillend onderzoek blijkt dat mensen die anderen veel aanraken, sympathieker gevonden worden dan mensen die dat minder doen. De Amerikaanse psycholoog Argyle is een van de belangrijkste ontdekkers geweest van het effect dat aanraking op anderen kan hebben. Een van zijn onderzoekingen vond plaats in een supermarkt. Hij vroeg een caissière de hand van de klant met haar eigen hand te ondersteunen, telkens wanneer zij wisselgeld teruggaf. Achteraf bleek deze caissière aardiger gevonden te worden dan haar collega's die dat nalieten.

Aanraking door managers
Ken Blanchard en Spenser Johnson baseren hun populaire boek ‘The one minute manager’ op de beste onderzoeken op het gebied van managementtraining, interpersoonlijke relaties, motivatie en discipline. Hun theorie voegt iets waardevols aan het management toe, dat bijdraagt aan de goede werksfeer en de productiviteit. Deze toevoeging is aanraking. De twee technieken, één-minuut-prijzen en één-minuut-berispen eindigen beide met aanraking. Aan de managers wordt verteld dat zij aan het slot van een motivatiesessie de werknemer even vriendelijk moeten aanraken. Zo weet de werknemer dat zijn chef aan zijn kant staat en krijgt hij iets aangereikt - geruststelling, steun of bemoediging.

Ontwikkel uw gevoel
Houdt dit in dat u vanaf vandaag uw medewerkers steeds opnieuw moet aanraken als u met hen in contact treedt? Nee! U dient er een gevoel voor te ontwikkelen in welke situatie en op welke wijze u een medewerker kunt aanraken en wanneer u dat absoluut niet moet doen. Aanraking kan een positief effect hebben op de relatie met de anderen. Toch kan te veel aanraking juist averechts werken. Een manager die te veel aanraakt wordt snel als plakkerig of opdringerig ervaren. Aanraking wordt ook niet altijd begrepen en kan dan verkeerd worden uitgelegd.

Ongeschreven regels
Er is dus een grens aan de hoeveelheid aanraking. Het gebruik van aanraking als managementinstrument is daarom ook zeker aan regels gebonden. Zoals bij de meeste lichaamstaal zijn dit ongeschreven regels, waarvoor u eerder een gevoel moet ontwikkelen, dan dat u ze uit een boek kunt leren. Wanneer, wie en waar je kunt aanraken is namelijk afhankelijk van vele factoren zoals: moment, context, cultuur, bekendheid met de ander, leeftijd en geslacht van de ander en van uzelf. Er zijn ook vele manieren van aanraken. Een uitgebreide analyse van de verschillende manieren van aanraken en hun betekenis, kunt u vinden op de (nieuwe) pagina over aanraking op www.lichaamstaal.nl.

Terloopse aanraking
Hoe kunt u een positief effect bewerkstelligen met uw aanraking? Belangrijk is dat de aanraking past bij de interactie die u met een medewerker heeft. Er moet een goede reden zijn om de medewerker aan te raken. Als u terloops de schouder van de medewerker aanraakt als u hem een plaats aanbiedt, kan dit vriendelijk en uitnodigend overkomen. Vluchtig aanraken van de onderarm van de medewerker om zijn aandacht ergens op te richten kan effectief zijn, maar beetpakken van zijn arm om hem te onderbreken is eerder dominant of denigrerend.

Weet wanneer en wie u aanraakt
Er zijn managers die hun medewerkers op informele momenten plotseling met joviale schouderkloppen begroeten. Deze benadering is alleen passend wanneer u inderdaad een joviale relatie met de medewerker heeft. Meestal is dit niet gebruikelijk in de werkrelatie die u als manager met medewerkers heeft en daarom kunt u dit beter achterwege laten. Plotselinge verandering in nabijheid en aanraking kunnen snel verkeerd begrepen worden. Sowieso is het verstandig om uw medewerkers beter te leren kennen voordat u hen op andere wijze aanraakt dan middels een handdruk.

‘Per ongeluk’
Als u uw benen kruist tijdens een vergadering en daarbij met uw voet tegen een ander stoot, is deze aanraking zonder bedoelde betekenis. Toch vindt dit zelden ongemerkt plaats. Zo'n aanraking kan om deze reden wel degelijk effect bij de ander te weeg brengen. Als u als man onbedoeld een vrouw aanstoot, of andersom, kan dit bijvoorbeeld geïnterpreteerd worden als een onhandige toenaderingspoging. Als deze aanraking werkelijk onbedoeld is, is het daarom verstandig om u hiervoor te verontschuldigen; zoiets als 'sorry' is afdoende. Daarmee geeft u te kennen dat u geen bedoeling had met de aanraking.

Accidentele aanraking is trouwens niet altijd negatief. Als u uw gesprekspartner 'per ongeluk' tegen zijn of haar hand stoot, terwijl u uw pen aanreikt, kan dit vreemd genoeg zelfs bijdragen tot meer waardering, zeker als de aanraking gepaard gaat met een verontschuldigende glimlach. Aanraking hoeft dus niet altijd zo berekenend te zijn om een positief effect te hebben.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


uw stem als managementtool Persoonlijke lichaamstaal

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
aanraking
haptonomie
massage
gevoelens
emotie
lichaamstaal

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk