Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

U raakt uw medewerkers door ze aan te raken!

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Uw stem als managementtool
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Uw stem als managementtool

Soms zijn managers uren bezig om een bepaalde presentatie gedegen voor te bereiden. Elk woord wordt op een goudschaaltje afgewogen om een overtuigende indruk te kunnen maken. Toch is een doordacht verhaal alleen niet genoeg. 38 procent van uw communicatiekracht wordt bepaald door de klank van uw stem. U moet uw gehoor zien te boeien met uw stem. Daarom is het belangrijk om behalve aan de keuze van uw woorden ook aandacht te besteden aan het instrument waarmee u deze uitspreekt. Uw stem is een belangrijke managementtool!

Uw stem: 38 procent van uw communicatie
De Amerikaanse psycholoog Dr. Albert Mehrabian heeft vastgesteld dat bij het overbrengen van gevoelens slechts 7 procent van de communicatie wordt bepaald door de woorden die we uitspreken. 55 procent van de communicatie wordt uitgedrukt middels lichaamstaal en 38 procent door de klank van onze stem. We gebruiken onze stem dus niet alleen voor het uitspreken van de woorden waarmee we anderen overtuigen, maar de stem heeft nog andere belangrijke functies in de communicatie. Door de klank van onze stem kunnen we vooral aanduiden hoe we ons voelen. Door goed gebruik van de stem kunnen we emotie in ons verhaal brengen, waardoor we ons publiek kunnen raken.

Leg gevoel in een gesprek
Ook wanneer u met een medewerker in gesprek bent, heeft uw stemklank een grote invloed. Door middel van klemtoon verduidelijkt u hoe uw boodschap geïnterpreteerd moet worden. Een bepaalde zin kan daardoor klinken als een vraag, mededeling, verzoek of opdracht. Behalve klemtoon en intonatie kunnen ook uw snelheid van spreken, uw stemvolume (hard of zacht), de melodieusheid van uw stem, de duidelijkheid van uw uitspraak en het ritme bepalen hoe u bij anderen overkomt.

Met behulp van intonatie plaatsen we als het ware leestekens in een gesproken zin. Zo kan uw gesprekspartner aan de accenten die u met uw stem legt, horen wat het meest essentieel is in uw verhaal. De intonatie kan ook het bericht tegenspreken. Als u met luide, wat hogere stem uitroept: "IK BEN NIET BOOS!!!", zal uw gesprekspartner meer geloof hechten aan de expressie die u door middel van intonatie geeft dan aan de inhoud van uw woorden.

Congruente communicatie
In bovenstaand voorbeeld zijn de uitdrukking van stem en woorden niet congruent. De stem en de woorden spreken elkaar tegen. Door incongruente communicatie komt uw boodschap ongeloofwaardig of vervormd over. Het is dus raadzaam er op te letten uw stemklank aan te sluiten bij de woorden die u uitspreekt.

Als u iemand telefonisch te woord staat dient u zelfs nog duidelijkere intonatie in uw stem te leggen om goed begrepen te worden. Als u via de telefoon spreekt kan uw gesprekspartner u niet zien. Lichaamstekens als houding en beweging komen dan niet over. Uw stem is hier uw enige lichaamstaal. Zorg daarom dat u duidelijk bent in de boodschappen die u met uw stem uitzendt.

Heeft u haast?
De snelheid waarmee we spreken bepaalt de begrijpelijkheid van de boodschap en definieert de relatie met anderen. Snel spreken kan, afhankelijk van onze overige lichaamspresentatie, zowel enthousiast als haastig overkomen. Veel managers zijn geneigd te snel te spreken. Zij willen hun medewerkers graag in korte tijd zoveel mogelijk informatie verstrekken en daarmee tijd besparen. Het is echter belangrijk te beseffen dat een medewerker deze informatie maar beperkt kan opnemen en onthouden. Bovendien komt u op deze manier gehaast over. U kunt daardoor een jachtige en geprikkelde indruk maken op uw medewerker. Een te snel uitgesproken zin klinkt ook zeker niet vriendelijk. U zendt hiermee als het ware de boodschap uit: ”Ik heb geen tijd voor jou!”

Langzaam en doordacht
Het is in veel gevallen beter om in dezelfde tijd minder informatie te verstrekken, waardoor deze beter overkomt bij uw medewerker. Door langzaam en doordacht te spreken maakt u wat u zegt belangrijk en komt u geduldig en zelfverzekerd over. Rustig uitgesproken zinnen zijn over het algemeen ook beter verstaanbaar. Gebruik daarbij uw andere lichaamstaal zoals glimlachen en ondersteunende gebaren om ook enthousiasme te laten zien.

Goede afstemming
Voor de juiste spreeksnelheid is het belangrijk ook op het spreektempo van uw gesprekspartner te letten. U kunt een goede afstemming bereiken door uw eigen spreeksnelheid en -ritme aan te passen aan die van de ander. Is uw gesprekspartner zelf een snelle spreker dan kan ook u het tempo iets verhogen.

Heeft u een volumeknop?
We kunnen zacht of hard spreken tijdens het contact met anderen. Luid spreken kan nuttig zijn om een afstand te overbruggen, maar volumevergroting draagt niet in alle gevallen bij tot betere verstaanbaarheid. Denk daarbij maar aan een echtelijke ruzie waarbij beide partners hun mening over tafel schreeuwen. Geschreeuwd wordt er dan wel, maar geluisterd over het algemeen weinig.

Mensen die luid spreken geven daarmee vaak een bepaalde dominantie aan. Een manager kan zijn stemvolume verhogen als hij niet in de reden gevallen wenst te worden. Dit komt echter de communicatie niet ten goede en leidt zeker niet tot betere resultaten. Soms kan het zelfs goed zijn om juist iets zachter te praten waardoor een medewerker geconcentreerd moet luisteren. Door wisselingen in uw stemvolume aan te brengen kunt u uw presentatie levendig houden.

C'est le ton qui fait la musique!
Van nature zijn we geneigd stemkwaliteiten te koppelen aan persoonlijke eigenschappen. Misschien heeft u dat zelf wel eens bemerkt: Als u iemand met een zware stem aan de telefoon had, vormde u zich meteen een beeld van een groot persoon. Het is mogelijk dat dit later niet geheel bleek te kloppen. Hoe dan ook; een zware stem klinkt voller en krachtiger en dat associëren we met een sterke en volwassen persoonlijkheid.

De klank van onze stem is aangeboren en geslachtsgebonden, maar niet geheel onveranderlijk. U kunt uw stem wat lager laten klinken door de telefoon of in een persoonlijk gesprek om als een serieuze gesprekspartner gezien te worden. Tijdens het spreken voor een groep kunt u uw stem juist wat hoger laten klinken, zodat iedereen u makkelijk kan verstaan. Een wat hogere stem geeft u een vrolijke en jeugdige uitstraling; het is maar wat u kiest.

Hoe klinkt uw stem?
Heeft u er eigenlijk wel een idee van hoe uw stem klinkt? Als u uw eigen stem terugluistert op een bandrecorder klinkt deze voor u in ieder geval anders dan wanneer u spreekt. U heeft mogelijk het idee dat u melodieuze zinnen voortbrengt, maar in werkelijkheid komt uw stem misschien wel erg monotoon over. Een zware stem kan naar ons eigen gevoel krachtig klinken, maar met weinig variatie in de klank kan zo’n stem brommerig, nors of boos overkomen. Een te zachte hoge stem klinkt timide en onzeker; ook als u dat gevoel van uzelf niet heeft. Het is dus zeker raadzaam om eens te luisteren hoe uw stem bij anderen overkomt. Het is wellicht een goed idee om eens een gesprek dat u voert of een toespraak die u houdt op te nemen en later terug te luisteren.

Breng afwisseling in uw stem
Een spreker die een verhaal vertelt zonder afwisseling in snelheid, ritme, toonhoogte en volume leidt snel tot verveling. Hierdoor zal maar de helft of minder van wat hij wil vertellen overkomen. Toch zijn we ons er meestal niet zo van bewust hoe onze stem bij anderen overkomt. Zij zullen het u niet vertellen. Het is mogelijk om melodieus en met duidelijke intonatie te leren spreken. U zou dit thuis met een bandrecorder kunnen oefenen. Spreek wat in en luister het daarna terug. Herhaal dit tot u zelf verbetering bemerkt. Heeft u geen bandrecorder met microfoon? Bel uzelf dan op en spreek een bericht in op uw eigen voicemail. Overigens is het goed te vermelden dat een open houding, enthousiaste gebaren en een gemeende glimlach zeker ook bijdragen aan de ontwikkeling van een levendige stem.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Een andere kijk op timemanagement U raakt uw medewerkers door ze aan te raken

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk