Home  Bodycom  Boeken  Video's  Communicatie  Lichaamstaal  Management  Emotie  Baby's  Leren  Cultuurverschil  Situatie  Persoonlijk  Clusters  Liefde  FAQ  Advies  Links  Contact  

 


bol.com Partner

Zingeving en relaties


Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Spiritualiteit

Spiritualiteit en communicatie

Je zult je misschien afvragen waarom je een pagina over spiritualiteit vindt op een site over lichaamstaal. Spiritualiteit gaat toch over een soort van geestelijk bewustzijn en lichaamstaal over communicatie? Wat is hier het verband, denk je misschien? Dit verband is groter dan je in eerste instantie zou denken. Communicatie en spiritualteit zijn nauw met elkaar verbonden. Spiritualiteit is namelijk vooral een relationeel begrip. Bij spiritualiteit gaat het dus om onze relaties, onze levenshouding, ten opzichte van onszelf, onze medemens en tal van andere zaken. Spiritualiteit gaat over de dingen waar je in gelooft en over de keuzes die je maakt.

Spiritualiteit in het hier en nu

Vroeger hadden mensen het er vooral over dat ze religieus waren. Of liever nog: ze zeiden dat ze katholiek, protestant, gereformeerd of hervormd waren. Anderen vonden hun overtuiging in de Islam of het Boedhisme. De meeste mensen kregen dat van huis mee. Er was nauwelijks spake van een zoektocht naar de waarheid. In deze tijd zeggen veel mensen van zichzelf dat ze spiritueel zijn. Hiermee kunnen ze bedoelen dat ze geloven dat er meer is tussen hemel en aarde. Dit kan een religie betreffen of het geloof in bepaalde (boven)natuurlijke krachten. Vaak ligt de nadruk op de zoektocht naar de waarheid en persoonlijke innerlijke ervaringen. Die zoektocht naar de waarheid vindt echter vooral plaats binnen dit leven in het hier en nu en in relatie met anderen. Spiritualiteit gaat niet alleen over een persoonlijke geestelijke eenwording met het universum of een geloof in een god of een hiernamaals. Spiritualiteit gaat vooral ook over de manier waarop we nu in het leven staan en vorm geven aan onze relatie met anderen. Ook de traditionele religies zeggen allemaal iets over hoe wij als mensen in het hier en nu met elkaar zouden moeten samenleven. Op dit vlak kennen de verschillende religies nog de meeste overeenkomst.

Weloverwogen, bewuste keuzes

We vinden vaak van onszelf dat we weloverwogen, bewuste keuzes maken. Echter, ons geestelijke leven speelt zich voor een groot deel onbewust af. In een oogwenk worden we verliefd op de 'ware'. Binnen twee seconden nemen we iemand aan voor de job van zijn leven, enzovoorts. Hoe weloverwogen is dat dan? Hierbij zorgt ons gevoel of onze intuitie ervoor dat we vliegensvlug keuzes kunnen maken. Iedereen maakt wel eens mee dat een innerlijk stemmetje of vage ingeving hem helpt om de juiste keuze te bepalen. Iets houdt je ergens van tegen of zorgt er juist voor dat je het wel doet. Wat dit precies is en hoe dat precies werkt, begrijpen we niet altijd. We kunnen dit toeschrijven aan iets vaags, dat niet kan worden bewezen. Voor veel mensen bevindt spiritualiteit zich in dit grijze gebied. Toch is spiritualiteit minder ongrijpbaar dan hier geschetst. Spiritualiteit gaat niet over hocus pocus, maar heeft toch wel iets magisch. Spiritualiteit heeft meer te maken met een bepaalde mentale levensinstelling, waarin andere mensen overigens een centrale rol kunnen spelen. Het gaat over de manier waarop je denkt over het leven en de relaties die je hebt met andere mensen. Als je diepzinnige persoonlijke ervaringen kunt delen met anderen, ben je spiritueler dan wanneer je in je uppie het licht hebt gezien.

Spirituele communicatie

Mensen communiceren voortdurend met elkaar; we kunnen niet anders. Soms is deze communicatie zeer concreet en gaat het om inhoudelijke zaken. Anderzijds communiceren mensen met elkaar op het niveau van de onderlinge verbinding en relatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om gevoelens als sympathie, erkenning, waardering, en respect. Dit is niet altijd even concreet en/of vast te pakken. We hebben bijvoorbeeld slechts het gevoel dat het met iemand klikt of juist niet botert. We hebben van iemand het idee dat hij charismatisch is, en dat merken we aan zijn uitstraling. Of we zeggen dat hij ons persoonlijk raakt. Van een ander hebben we het idee dat hij door ons heen kan kijken. We weten echter niet altijd waar dit soort gevoelens vandaan komen. Gaat het hier om een onbekende eigenschap van onze geest die we dan maar intuitie noemen? Speelt dit misschien af op het niveau van telepatie of helderziendheid? Of is het iets minder zweverig? Veel van de communicatie die onbewust plaatsvindt, wordt weergegeven door lichaamstaal. Subtiele signalen kunnen veelzeggend zijn als je leert je daarvoor open te stellen. Ook kunnen we zelf beter leren communiceren door lichaamstaal effectief te gebruiken. Door onze communicatie die plaatsvindt op gevoelsniveau duidelijker te maken, verbeteren we onze contacten en relaties met anderen. Onderlinge verbintenis en leven met elkaar in goede harmonie zou je kunnen zien als de essentie van ons bestaan hier op aarde. En hier ligt ook het grote verschil tussen zweverig en echt spiritueel.

Lichaamstaal en spiritualiteit

Onze spiritualiteit krijgt vorm door de relaties met de mensen om ons heen. De kwaliteit van die relaties wordt bepaald door de manier waarop we met anderen communiceren. Bij communiceren denken we vaak het eerst aan hoe we met anderen praten en waarover dat dan gaat. Dat kan gaan over uiterlijkheden: je baan, het avondje uit, de laatste soap, je nieuwe i-pod. Woorden zijn daarvoor het handigste communicatiemedium. Daarbij gaat het om de inhoud. Maar als het gaat om aspecten over de relatie zelf, schieten woorden vaak te kort. Word je gewaardeerd? Krijg je aandacht? Wie neemt de leiding? Vind je de ander aardig? Hoe voel je je op dit moment? Hoe kom ik over? Dit zijn dingen waar het bij de contacten met anderen vaak om gaat. Dit betrekkingsniveau in de communicatie wordt vooral weergegeven door lichaamstaal. Het gaat er dan niet meer om wat we zeggen, maar hoe we het zeggen. Dit kan verschillen per situatie. Hoe zit je er bij tijdens een sollicitatiegesprek of aan de vergadertafel? Hoe presenteer je je voor een groep. Maar ook: hoe kun je flirten gebruiken om je contacten te verbeteren en zelfs: hoe maak je ruzie?

tekst: Frank van Marwijk
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Gerelateerde onderwerpen:

Welzijn I Zingeving I Filosofie

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Laat het welzijn! Zingeving en relaties

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
zingeving
belangrijk
geluk
the secret
filosofie
spiritualiteit
welzijn

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk