Home  Houding  Houdingtest  Zitten  Beweging  Aanraking  Hoofd  Lopen  Gebaren  Wijzen  Intonatie  Ademhaling  Afstand  Ruimte  Plaats  Tijd  Oogcontact  Gezichtsuitdrukking  Wenkbrauwen  Glimlach  Kleding  Uiterlijk  Huid  Voeten  Geur  Schaduwen  Slaaphouding  Symptomen  Aanwezigheid  Doen  Handdruk
 


bol.com Partner


Herken en voorkom stress door kennis van lichaamstaal.

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Soms hebben mensen meer belang bij hun kwaal dan ze zelf beseffen.

Symbolische betekenis van de symptomen bij ziekte

Het bestaan van ziekte en de daarbij horende symptomen kan -vreemd genoeg- ook een communicatieve functie hebben. Het komt er dan op neer dat een bepaald ziekteverschijnsel staat voor bepaalde problematiek, bijvoorbeeld in het geval van conversie: de organen spreken in het psychische leven hun eigen taal; men spreekt wel van de "orgaanspraak"(Dr. R. Vedder, Inleiding tot de psychiatrie.)

Een emotionele ervaring die een walging bij de betrokken persoon heeft opgewekt en niet op de gewone wijze door hem is verwerkt, kan lange tijd aanleiding geven tot nerveus braken. Nerveuze slikklachten kunnen de lichamelijke uitdrukking zijn van het feit dat de patiënt in het psychische leven iets "niet kan slikken", bijvoorbeeld aanmerkingen van de zijde van zijn chef, vernederende opmerkingen en dergelijke. De symptomen die een patiëent heeft zijn wel echt. De opmerking "het zit tussen je oren" is dus niet op zijn plaats. Iemand met maagklachten, veroorzaakt doordat hij zijn problemen "niet kan verteren", kan dus wel deglijk een maagzweer hebben. Iemand die een zogenaamde "psychogene doofheid" heeft en dus niet kan horen, omdat hij het allemaal niet kan aanhoren, kan dus echt niet horen. Datgene wat verteld wordt, wordt in ieder geval niet bewust, maar kan alleen door middel van hypnose weer naar boven gehaald worden.
Bepaalde volksuitdrukkingen als: "sterven aan een gebroken hart", "van verdriet geen brok door je keel kunnen krijgen" en "het van angst in je broek doen" bewijzen dat het volk de samenhangen die hier bestaan intuitief heeft aangevoeld.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Wat zegt je slaaphoudig over je relatie?Herken en voorkom stress door kennis van lichaamstaal!
Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
ziekte
hypochondrie
psychiatrie
lichaamstaal
relativeren
communicatie
mensenkennis
psychologie

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk