headerphoto


 Complimenten - home  Complimenten - intro  Complimentenboek  Complimentenkalender  Complimentenkaart  Gastenboek  Compliment in de media  Reacties en recensies  Complimentendag  Complimenten kunst  Complimenten moeilijk?  Complimenten relaties  Compliment - levensstijl  Twaalf complimenten  Complimentencultuur  Complimenten krijgen  Geloofwaardige pluimen  Zelf waardering krijgen  Gewaardeerd worden  Goed leren luisteren  Complimenten op straat  Complimentenlied  Validation  Complimenten links  Frank van Marwijk  Hans Poortvliet  Boekwinkels  Cadeautip
 


bol.com Partner


Jippie, hij is er weer!

Het groot complimentenboek  Bekijk de preview
We laten je met trots weten dat er (na herhaalde verzoeken) op 11 juli 2017 een geheel vernieuwde druk van Het groot complimentenboek is verschenen.

Het boek kreeg veel aandacht in de media (Lees hier) en ontving positieve recensies en reacties van lezers (Lees hier).

Bestel dit boek bij Bol.com of Managementboek.nl

Van klaagcultuur naar complimentencultuur

Als er in de samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen een bedrijf dingen verkeerd gaan, wordt er vaak veel geklaagd. De medewerkers beklagen zich erover dat de dingen niet lopen zoals ze zouden moeten gaan. Er worden verwijten gemaakt en allerlei voorbeelden genoemd om aan te tonen dat anderen de veroorzakers zijn van de problemen. Het eigen aandeel wordt veelal gebagatelliseerd. En met de vele klachten is er voor onderlinge waardering steeds minder plek. De werksfeer wordt er hierdoor bepaald niet beter op en de productiviteit al evenmin. Verander deze klaagcultuur eens in een complimentencultuur! Leer je collega's of medewerkers de goede dingen van elkaar te zien en elkaar daarvoor te waarderen.

Een complimenteuze manager
Complimenteren is voor een manager een geweldige manier om zijn of haar medewerkers erkenning te geven en te motiveren. Een gemeend compliment geeft een werknemer persoonlijke aandacht en waardering. Bovendien laat de manager er mee blijken dat hij of zij opmerkzaam is. Een goed compliment van de baas zegt dus ook iets over die persoon. De meeste managers zijn zich gelukkig toenemend bewust van de positieve kracht van complimenteren. Complimenten worden steeds vaker toegepast als managementstool.

Verwijten tussen medewerkers onderling
Maar het is niet alleen de manager die constructieve feedback moet leren geven. Tussen medewerkers onderling kan het er soms venijnig aan toe gaan. Er worden vaak verwijten gemaakt naar personeel van andere afdelingen waar mee samengewerkt moet worden. Zij krijgen gemakkelijk de zwarte piet toegespeeld als dingen niet goed gaan. Medewerkers van sales leggen bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van hun lage productie bij marketing. Marketing vindt juist dat de verkopers niet genoeg hun best doen. Als de processen niet vlot genoeg verlopen wordt aan het secretariaat bureaucratie verweten. Er wordt geroepen dat sommige functionarissen hun afspraken niet nakomen enzovoorts. De kritieken komen vaak niet op de plek waar ze thuishoren, maar er wordt vooral gemopperd tussen collega's op de afdeling onderling. Zo kan er een verschrikkelijke klaagcultuur ontstaan die enorm besmettelijk is. Op een gegeven moment lijkt iedereen ontevreden over elkaar. De anderen doen het alleen maar fout en zelf doen ze het natuurlijk goed. De klagers steken elkaar aan met hun onvrede en ze geloven er ook nog in.

Enthousiasme en vertrouwen
In een bedrijf dat net opstart, zijn alle medewerkers nog vol enthousiasme en vertrouwen in elkaar. Er worden mission statements gemaakt en veel positieve woorden uitgesproken over de op handen zijnde samenwerking. Een beginnende unit kent nog veel problemen die met de start gepaard gaan, maar de medewerkers geloven in elkaar, dus kunnen ze het aan. In een startende organisatie is veel bereidheid en bestaat er vaak een complimentencultuur. Helaas zakt dit vaak af naarmate de samenwerking vordert. Dit heeft in het begin vaak te maken met groepsprocessen. Behalve samenwerken aan een doel moeten werknemers ook hun eigen positie en rol in het geheel nog vaststellen. Dit gaat vaak gepaard met strijd. Dit gaat ook ten koste van de onderlinge waardering. Dit kan echter lang voortduren en sluipende vormen aannemen. Het enthousiasme en het onderlinge vertrouwen worden dan steeds minder.

Wie veroorzaakt de problemen?
Als er problemen zijn in de samenwerking denkt iedereen er over na wie of wat de oorzaak daarvan kan zijn. Bijzonder genoeg hebben maar weinig mensen het idee dat ze daar zelf een belangrijke rol in hebben. Het probleem wordt ook niet altijd toegeschreven aan de mensen met wie je nauw samenwerkt en die je goed kent. Nee, de problemen worden eerder toegekend aan de faciliterende medewerkers van andere afdelingen. Er komen soms klachten uit verschillende hoeken, maar bijna niemand onderkent zijn eigen aandeel. En als er problemen zijn spreken medewerkers elkaar ook niet altijd rechtstreeks aan. De manager krijgt soms de taak toebedeeld om het slechte nieuws (de klachtenstroom) over te brengen en de boel weer te lijmen. Het is natuurlijk maar de vraag of de manager die rol moet accepteren. Ook is het de vraag of die het probleem kan oplossen. De voorbeelden die door de medewerkers genoemd worden, zijn veelal niet de basis van de problematiek. Veelal ligt de basis van de problemen bij de samenwerking zelf en het gebrek aan onderlinge waardering.

Waarderingshiërarchie
Iedereen heeft waardering nodig voor het werk dat hij doet. Daarbij is waardering van de collega's waarmee de medewerkers het meest direct samenwerken het belangrijkst. Daarna volgt waardering van hun leidinggevende en dan pas waardering van de andere mensen in de organisatie waarmee ze te maken hebben. Waardering van mensen waar je direct mee te maken hebt, is dus belangrijker dan waardering van mensen die verder van je af staan. Een klaagcultuur kan paradoxaal genoeg ontstaan omdat medewerkers die direct met elkaar samenwerken 'waardering' krijgen van elkaar door mee te doen met het klagen. De één wil dan niet onderdoen voor de ander en jammert lekker mee. Ondertussen slurpt dat energie!

Van klaagcultuur naar complimentencultuur
Medewerkers die vertrouwen in elkaar hebben en elkaar daarvoor waarderen, kunnen veel aan. Maar dat waarderen - het geven van een compliment op zijn tijd - blijft een kunst apart. Het gaat ons gemakkelijker af om - zeker over een derde - te zeggen wat de ander allemaal niet goed doet, dan wat hij wel goed doet. Zeker als het een gewoonte is geworden om binnen een team kwaad te spreken over anderen is die cultuur lastig te keren. Complimenten zijn hier het belangrijkste medicijn.

Een team dat voornemens is om minder te klagen, houdt dat vaak niet lang uit. Ik heb heel wat geklaag gehoord over het klagen zelf en over het niet mogen klagen. Ik heb ook mensen in vertrouwen met elkaar horen klagen - dan wordt het roddelen genoemd. Afspreken om niet meer te klagen werkt net zo effectief als iemand vragen om niet te denken aan een ijsbeer. Hoe meer deze persoon zijn best doet om niet aan een ijsbeer te denken, des te harder het beeld van het witte dier zich aan zijn geestesoog opdringt.

Het is belangrijk dat medewerkers van verschillende afdelingen weer meer waardering voor elkaar krijgen. Hiervoor moeten ze leren opmerkzaam te zijn op wat de ander goed doet. Meer waardering voor elkaar verhoogt de werkvreugde en bereidheid om dingen samen te doen. Juist als dingen niet goed gaan, zouden mensen elkaar moeten complimenteren voor de manier waarop aan de oplossing wordt gewerkt of hoe dingen worden rechtgezet. Een goed voorbeeld daarvan werd gegeven als reactie op de complimenten hyves:

Gisteren heb ik een bestelling op een haar na gemist. Toch belde ik de klant even op om iets recht te zetten. Wat me toen overkwam: ik kreeg verdorie een compliment waar je je tegen zegt. Nu is er weinig nodig om me te laten stralen, maar ik straalde werkelijk de hele wereld bij elkaar! Ze vond het erg fijn dat ik toch even belde en de moeite nam om onze webshop even onder de loep te nemen, zodat ze gewoon weer bij ons kunnen bestellen... Ja zo kan het ook!!!!

Hoe creëer je een complimentencultuur?
Als je het geklaag van je collega's of medewerkers zat bent, is het onvoldoende om te vragen daar eens mee op te houden. Ze klagen dan misschien achter je rug verder. Belangrijker is de aandacht van de collega's/medewerkers te focussen op de positieve aspecten van anderen.

Geef zelf meer complimenten
Als je een complimentencultuur wilt creëren, moet je ermee beginnen om zelf het grote voorbeeld te zijn: benoem regelmatig aspecten waarin anderen goed zijn of een belangrijke rol hebben gespeeld. Voeg het punt complimenten eens toe aan je vergaderagenda.

Zorg voor verbondenheid
Dr. Agnes Verbiest schrijft daarover in haar boek Als ik jou toch niet had: 'Door iets te prijzen wat de ander ook prijzenswaardig vindt, kan de complimentgever duidelijk maken hoe verbonden spreker en hoorder zijn, hoezeer ze dezelfde waarden delen'.

Maak koppelingen
Noem zaken van verschillende partijen die samen hebben bijgedragen om de goede samenwerking mogelijk te maken. Leg verbanden tussen goede eigenschappen van verschillende collega's die elkaar aanvullen. Zo zorg je dat anderen dat ook gaan zien.

Becomplimenteer toenaderingen
Maak complimenten over complimenten. Laat blijken dat je het waardeert als een collega of medewerker iets aardigs zegt over een ander.

Laat anderen zich positief uitspreken
Als je manager bent, vraag dan in de functioneringsgesprekken aan je medewerkers wat ze goed vinden aan hun collega's en waar ze van zouden willen leren. Als een medewerker eenmaal iets positiefs heeft gezegd over een ander, zit dat in zijn systeem. Hij zal zichzelf daarna niet zo graag willen tegenspreken en zal zich ook naar anderen positiever uitlaten. Laat collega's en medewerkers bezig zijn met en nadenken over complimenten
We vergeten soms om complimentjes te geven. Soms zijn dingen zo vanzelfsprekend dat we er niets over zeggen. Soms ontglipt iets positiefs dat iemand doet aan onze aandacht. Het is zinvol om er meer bij stil te staan wat anderen goed doen en hen daarvoor te waarderen.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Het groot complimentenboek

Het is heerlijk als iemand je laat weten dat je er goed uitziet, dat je een bijzondere prestatie hebt geleverd of dat je veel voor hem of haar betekent. Complimenten zijn altijd welkom, maar waarom zijn we er dan zo zuinig mee? Ontdek hoe je thuis en op het werk mensen kunt waarderen met originele, oprechte complimenten.

Hoe geef je een goed compliment? Welke valkuilen moet je vermijden bij het geven van complimenten? Hoe neem je complimenten in ontvangst? Geen vraag blijft onbeantwoord in dit veelzijdige boek. Ontdek de kracht van waardering en maak van complimenteren je tweede natuur.

De bekende lichaamstaaldeskundige Frank van Marwijk (auteur van de bestseller Manipuleren kun je leren) en waarderingsexpert Hans Poortvliet hebben samen een uniek en prachtig vormgegeven boek geschreven over een van de meest onderschatte aspecten van de menselijke psychologie.

Bestellen:
Bij Bol.com
Bij Managementboek.nl


tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Het groot complimentenboek

Het is heerlijk als iemand je laat weten dat je er goed uitziet, dat je een bijzondere prestatie hebt geleverd of dat je veel voor hem of haar betekent. Complimenten zijn altijd welkom, maar waarom zijn we er dan zo zuinig mee? Ontdek hoe je thuis en op het werk mensen kunt waarderen met originele, oprechte complimenten.

Hoe geef je een goed compliment? Welke valkuilen moet je vermijden bij het geven van complimenten? Hoe neem je complimenten in ontvangst? Geen vraag blijft onbeantwoord in dit veelzijdige boek. Ontdek de kracht van waardering en maak van complimenteren je tweede natuur.

De bekende lichaamstaaldeskundige Frank van Marwijk (auteur van de bestseller Manipuleren kun je leren) en waarderingsexpert Hans Poortvliet hebben samen een uniek en prachtig vormgegeven boek geschreven over een van de meest onderschatte aspecten van de menselijke psychologie.

Bestellen:
Bij Bol.com
Bij Managementboek.nl


Meer informatie

Als je belangstelling hebt voor een presentatie over het toepassen van complimenten binnen je bedrijf of vereniging dan geven wij daar graag meer informatie over.

Frank van Marwijk
www.lichaamstaal.nl
E:
T:: 06 - 160 24 219
Hans Poortvliet
www.waarderingsmanagement.nl
E:
T: 06 - 502 06 297

    

Vorige pagina Volgende pagina


Boeken op onderwerp:
compliment
complimenten
waardering
waarderend onderzoeken
luisteren

Nieuw!!
Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren

Dit nieuwe boek van Frank van Marwijk is nu alvast te reserveren.

Reserveren bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren