headerphoto


 Complimenten - home  Complimenten - intro  Complimentenboek  Complimentenkalender  Complimentenkaart  Gastenboek  Compliment in de media  Reacties en recensies  Complimentendag  Complimenten kunst  Complimenten moeilijk?  Complimenten relaties  Compliment - levensstijl  Twaalf complimenten  Complimentencultuur  Complimenten krijgen  Geloofwaardige pluimen  Zelf waardering krijgen  Gewaardeerd worden  Goed leren luisteren  Complimenten op straat  Complimentenlied  Validation  Complimenten links  Frank van Marwijk  Hans Poortvliet  Boekwinkels  Cadeautip
 


bol.com Partner


Jippie, hij is er weer!

Het groot complimentenboek  Bekijk de preview
We laten je met trots weten dat er (na herhaalde verzoeken) op 11 juli 2017 een geheel vernieuwde druk van Het groot complimentenboek is verschenen.

Het boek kreeg veel aandacht in de media (Lees hier) en ontving positieve recensies en reacties van lezers (Lees hier).

Bestel dit boek bij Bol.com of Managementboek.nl

Twaalf manieren om een compliment te geven op het werk

Het compliment wordt steeds vaker gezien als een krachtig management instrument, maar als het om complimenteren van je collega's of medewerkers gaat, blijft dat toch nog een kunst apart. Het is belangrijk dat je je waarderingen op het juiste moment uit en dat je je complimenten in de goede vorm giet. Het is niet de bedoeling dat je met je compliment onmogelijke verwachtingen schept. Je wilt niet beogen dat andere collega's miskend worden als je slechts één van hen waardeert. Ook wil je niet overkomen als een slijmbal die om de haverklap complimentjes uitdeelt in de vorm van ongepaste vleierij. Wanneer je elke dag iedereen steeds op dezelfde manier complimenteert, kan de waarde van je complimenten dalen. Ook dat wil je voorkomen.

Hieronder vind je twaalf manieren waarop je collega's of medewerkers een compliment kunt geven. De waarde van die complimenten verschilt. Ook verschilt het nogal hoe ze kunnen worden opgevat.

1. Wat heb je dit goed gedaan!
Dit is een eenvoudig compliment voor een éénmalige actie. Evengoed kun je de ander morgen kritiek geven voor iets anders, of het dagelijkse werk dat hij dan verricht als iets vanzelfsprekends beschouwen. Toch is het goed om erbij stil te staan als iemand iets goeds doet. We vergeten zo snel de simpele woorden 'Goed gedaan!' uit te spreken. Probeer dit compliment zo concreet mogelijk te maken en ook te vertellen wát de ander precies zo goed gedaan heeft.

2. Je bent een geweldige kracht!
Met deze woorden waardeer je een medewerker of collega voor zijn hele oeuvre. Je geeft ermee aan dat je de manier waarop hij zijn dagelijkse werk uitvoert op prijs stelt. Het is goed voor medewerkers om dit eens te horen van hun manager en/of van hun directe collega's. Ook hier is het belangrijk om goed duidelijk te maken waarom je deze medewerker of collega zo'n geweldige kracht vindt. je moet zoiets niet klakkeloos droppen als een vriendelijke, maar loze opmerking. Roep dit dus niet te pas en te onpas, want dan verliest dit compliment zijn waarde. Koppel het desnoods aan een speciale gelegenheid.

3. Ik weet dat ik dit aan jou kan overlaten!
Op deze manier spreek je het vertrouwen uit over het werk dat je delegeert. Het delegeren van een moeilijke opdracht - waarbij je blindelings vertrouwt op iemands kennis en kunde - is een geweldig compliment! Je collega's of medewerkers zullen zich belangrijker en meer gewaardeerd voelen als je hen ook verantwoordelijke taken toevertrouwt. Het delegeren van dit soort werkzaamheden zal maar zelden worden gezien als het afschuiven van werk. Je laat hiermee merken dat je vertrouwen hebt in de capaciteiten van je collega's of medewerkers.

4. Geweldig, hoe heb je dat voor elkaar gekregen!?
Door gerichte vragen te stellen en belangstelling te tonen voor de manier waarop een collega of medewerker iets heeft gedaan, laat je blijken dat je compliment ook inhoud heeft. Je geeft niet alleen een compliment, maar toont ook bijzondere aandacht voor de persoon en diens werkwijze. Je toont op deze manier niet alleen interesse in het behaalde resultaat, maar laat ook blijken dat je oog hebt voor het proces wat daaraan vooraf is gegaan.

5. Wat zie jij er netjes uit!
Op het werk complimenteren we elkaar niet zo snel voor onze uiterlijke verschijning. Het lijkt een gemakkelijk uit te spreken compliment, maar het kan zeker ook verkeerde verwachtingen scheppen. Allereerst moet er wel wat te complimenteren zijn. De kleding moet opvallend verschillen met die op andere dagen. De onderlinge verhouding moet zodanig zijn, dat de ander het compliment niet opvat als seksueel getinte flirt. Vrouwen kunnen elkaar gemakkelijker complimenteren als het om kleding gaat. Een algemeen compliment voor uiterlijk is wel eenvoudig te maken. Het is bijvoorbeeld prima als je een medewerker tijdens een functioneringsgesprek complimenteert met diens kledingkeuze.

6. Ik vind het altijd gezellig als je er bent
Gezelligheid is een waarde van een andere orde dan bijvoorbeeld accuratesse. Met een compliment als dit zegt je niets over het verrichte werk, maar over de persoonlijke relatie tussen jou en een collega of medewerker. Je maakt duidelijk dat je de ander zijn persoonlijkheid waardeert en dat je het goed met hem kunt vinden - los van hoe hij zijn werk verricht.

7. Ik ben erg van jou gecharmeerd!
Dit compliment gaat verder dan gewone aandacht voor de persoon en diens uiterlijke verschijning. Je kunt een collega of medewerker met zo'n opmerking behoorlijk in verlegenheid brengen, als je niet precies duidelijk maakt wat je ermee bedoelt. Je compliment kan worden opgevat als uiting van je gevoelens of je persoonlijke mening over de aantrekkelijkheid van de collega of medewerker. Je kunt beter door je manier van doen laten blijken dat je de ander charmant vindt.

8. Wat heb je toch mooie ogen en een goddelijk lijf!
Je zult het niet geloven, maar dit soort complimenten over lichamelijke aspecten worden ook regelmatig in het bedrijfsleven gemaakt - meestal door mannelijke medewerkers naar een vrouwelijke collega. Vaak wordt zo'n compliment op een lacherige toon gebracht waarmee de indruk wordt gewekt dat het een grapje betreft. De dames in kwestie doen wellicht lacherig terug, maar beschouwen het geenszins als een oprecht compliment. Een goed compliment is geen grapje en dient ook geen vorm te hebben die als kwetsend kan worden opgevat.

9. Ik vind je geweldig als ...
Dit is een voorwaardelijk compliment. De waardering vindt pas plaats als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. Een goed compliment dient op zichzelf te staan en nooit verwachtingen te scheppen. Een oprecht compliment is bedoeld als waardering voor verricht werk of persoonlijke eigenschappen - onvoorwaardelijk!

10. Bedankt, je was een geweldige collega!
Een compliment kan worden uitgesproken als woord van dank. Dit kan gebeuren aan het einde van een succesvol project of als iemand vertrekt uit de organisatie. Een groot voordeel van een dergelijk compliment is, dat de persoon die het betreft meteen weet dat er geen verwachtingen aan kleven. Geen geslijm dus, maar een uiting van waardering - recht uit het hart!

11. Je ontvangt dit cadeau omdat ...
Een compliment hoeft geen geld te kosten, maar soms is het aardig om je lovende woorden te ondersteunen met een cadeautje. Kies dan iets dat past bij het compliment. Houd er rekening mee dat je anderen in verlegenheid kunt brengen als je hen iets erg kostbaars aanbiedt. Het cadeau dient in verhouding te staan met dat waarvoor je complimenteert, anders schep je verwachtingen voor de toekomst - wat zeker niet thuishoort bij het geven van een compliment.

12. Het non-verbale compliment
Voor een compliment zijn niet altijd zoveel woorden nodig. Een glimlach doet vaak al wonderen. Verder kunnen een schouderklopje, een opgestoken duim of een knipoog waardevol zijn. Houd er wel rekening mee dat lichaamstaal multi-interpretabel is en dat zo'n gebaar dus snel verkeerd opgevat kan worden. Overweeg dus goed of en in welke situatie je deze gebaren gebruikt. Laat dit overigens ook niet de enige manier zijn waarop je je waardering laat blijken. Soms moet je gewoon zeggen wat je goed vindt. Natuurlijk zijn de genoemde gebaren geweldig geschikt om je prijzende woorden te ondersteunen.


Het groot complimentenboek

Het is heerlijk als iemand je laat weten dat je er goed uitziet, dat je een bijzondere prestatie hebt geleverd of dat je veel voor hem of haar betekent. Complimenten zijn altijd welkom, maar waarom zijn we er dan zo zuinig mee? Ontdek hoe je thuis en op het werk mensen kunt waarderen met originele, oprechte complimenten.

Hoe geef je een goed compliment? Welke valkuilen moet je vermijden bij het geven van complimenten? Hoe neem je complimenten in ontvangst? Geen vraag blijft onbeantwoord in dit veelzijdige boek. Ontdek de kracht van waardering en maak van complimenteren je tweede natuur.

De bekende lichaamstaaldeskundige Frank van Marwijk (auteur van de bestseller Manipuleren kun je leren) en waarderingsexpert Hans Poortvliet hebben samen een uniek en prachtig vormgegeven boek geschreven over een van de meest onderschatte aspecten van de menselijke psychologie.

Bestellen:
Bij Bol.com
Bij Managementboek.nltekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Meer informatie

Als je belangstelling hebt voor een presentatie over het toepassen van complimenten binnen je bedrijf of vereniging dan geven wij daar graag meer informatie over.

Frank van Marwijk
www.lichaamstaal.nl
E:
T:: 06 - 160 24 219
Hans Poortvliet
www.waarderingsmanagement.nl
E:
T: 06 - 502 06 297

    

Vorige pagina Volgende pagina


Boeken op onderwerp:
compliment
complimenten
waardering
waarderend onderzoeken
luisteren

Nieuw!!
Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren

Dit nieuwe boek van Frank van Marwijk is nu alvast te reserveren.

Reserveren bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren